Otse pealehele.

Siduvad tingimused

Prindi kõik osad

1.    SISSEJUHATUS

 

Mõisted meieettevõteHotels.com ja et.hotels.com tähistavad edaspidi USA Texase osariigi usaldusühingut Hotels.com L.P. juriidilise aadressiga 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, selle sidusettevõtteid ja/või nendega seotud teenuse osutajaid ja allhankijaid, ning teie tähistab edaspidi isikut, kes avab meie juures kasutajakonto, ja/või klienti, kes vormistab broneeringu meie kaudu otse sellelt kodulehelt või mis tahes meie teenuseid vahendava sidusettevõtte kaudu.

 

Siduvad tingimused koosnevad järgnevatest peatükkidest

(1)  Sissejuhatus

(2)  Hotels.com kodulehe kasutamine

(3)  Privaatsusreeglid

(4)  Toodete ja teenuste liigid

(5)  Teenuse osutajate kehtestatud reeglid ja piirangud

(6)  Sihtkohad ja reisimisega seotud teave

(7)  Kuidas me teie otsingutulemusi järjestame

(8)  Hinnad

(9)  Teenustasud, maksud ja maksuhüvitis

(10) Maksed

(11) Valuutakonverter

(12) Hinnagarantii

(13) Sooduskoodid

(14) "Peidetud hinnad"

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Kasutajate arvustused, kommentaarid, fotod ja muu kasutajate loodud sisu

(17) Fotode esitamise juhend

(18) Teatamine intellektuaalomandi väärkasutamisest

(19) Kaebused

(20) Vastutus

(21) Heastamiskohustus

(22) Lingid meist sõltumatute ettevõtjate veebisaitidele

(23) Kodulehel olev tarkvara

(24) Üldsätted

(25) Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

(26) Mobiiliäpi kasutamine

 

2.    HOTELS.COM KODULEHE KASUTAMINE

 

Hotels.com koduleht on ettevõtte Hotels.com poolt avatud ainult selleks, et aidata kliendil kindlaks teha reisiga seotud kaupade ja teenuste saadavust, teha õiguspäraseid broneeringuid või sooritada muid tehinguid teenuste osutajatega, ja mitte ühelgi muul eesmärgil.

 

Selle kodulehe kasutamisega võtate endale kohustuse täita käesolevaid siduvaid tingimusi ja nõudeid sellisena, nagu need kehtivad kodulehe kasutamise, sh broneeringu vormistamise ajal. Käesolevad siduvad tingimused kehtivad kogu teiepoolsele konto kasutamisele ja teie kontot puudutava teabe kasutamisele meie poolt. Lisaks laienevad käesolevad siduvad tingimused (ja kõik teenuse osutajate kehtestatud tingimused ja piirangud, mis on loetletud allpool ja/või tehtud teile kättesaadavaks enne broneeringu vormistamist) sellel kodulehel pakutavate teenuste esitlemisele ja kasutamisele. Seda kodulehte kasutades võtate endale kohustuse täita kõiki allpool toodud tingimusi ja nõudeid ning tutvuda käesolevate siduvate tingimustega ja teenuse osutajate kehtestatud tingimuste ja piirangutega. Siduvate tingimustega mittenõustumisel ei ole selle kodulehe kasutamine lubatud. Hotels.com võib laiendada käesolevate siduvate tingimuste sätteid partnerettevõtetele, mis pakuvad internetis broneeritavaid reisikorralduslikke ja majutusteenuseid.

 

Hotels.com jätab endale õiguse allpool toodud või viidatud tingimusi ja nõudeid ning kodulehe ja loetletud teenuste kasutamiskorda igal ajal muuta ning teenuste osutajad võivad igal ajal muuta käesolevates siduvates tingimustes viidatud omapoolseid tingimusi ja piiranguid. Teie omalt poolt nõustud tingimustega, mis kehtivad kodulehe ja selle funktsioonide kasutamise, sh broneeringu vormistamise ajal. Käesolevaid siduvaid tingimusi ei saa muuta selleks volitamata isikud, sh Hotels.com töötajad.

 

Soovituslik on broneeringu vormistamisel salvestada või välja trükkida käesolevate siduvate tingimuste kehtiv versioon.

 

Te kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana (või täisealine teie koduriigis kehtivate seaduste järgi) ja teil on õigus astuda sellesse lepingusuhtesse ning kasutada seda kodulehte vastavalt allpool toodud tingimustele ja nõuetele.

 

Ühtlasi võtate endale materiaalse vastutuse kodulehe kasutamise eest (kaasa arvatud teie konto kasutamise eest teiste, sh teiega koos elavate alaealiste poolt) ning vastutate täies ulatuses teie poolt kodulehe kasutamisest tulenevate teenustasude, maksude, lõivude ja muude rahaliste kohustuste tasumise eest. Ühtlasi võtate endale vastutuse jälgida alaealiste poolt kodulehe kasutamist teie nimel või teie konto kaudu. Ühtlasi võtate endale vastutuse, et kodulehe kasutamisel teie või teiega koos elavate isikute poolt esitatud andmed on tõesed ja täpsed.

 

Koduleht on ette nähtud isiklikuks ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Selle kodulehe sisu ja avaldatav teave (sh hinnad ja majutusteenuste saadavus) ning sisu ja teabe esitamiseks kasutatav infrastruktuur on ettevõtte Hotels.com või vastavate teenuste osutajate ja allhankijate omand. Seetõttu on kodulehe kasutamise tingimuseks teie nõusolek mitte kasutada kodulehte ega selle sisu või teavet mis tahes ärilisel või mitteisiklikul eesmärgil (ei otseselt ega kaudselt). Lubatud on teha seoses kodulehelt ostetud majutuse või teenustega piiratud arvul koopiaid oma reisiplaanist (ja sellega seotud dokumentidest), kui nõustute mitte muutma, kopeerima, levitama, esitama, taasesitama, avaldama, edasi litsentsima, valmistama neist tuletisi, edastama ja müüma kodulehelt hangitud tarkvara, tooteid või teenuseid. Lisaks nõustute hoiduma järgnevatest: 

 

 • kodulehe või selle sisu kasutamine ärilistel eesmärkidel, sh majutuse broneerimine või muude toodete hankimine edasimüügiks;
 • kodulehe sisu ja sellel leiduva teabe töötlemine, kogumine ja kopeerimine robotprogrammi, “ämbliku”, skreeperi või mõne teise automaatrakenduse abil või käsitsi mis tahes eesmärgil ilma Hotels.com selgesõnalise kirjaliku loata;
 • kodulehe robotprogramme tõrjuvate piirangute rikkumine või muude kodulehele juurdepääsu tõkestamiseks või piiramiseks mõeldud lahenduste blokeerimine;
 • mis tahes toimingud, mis koormavad või võivad koormata Hotels.com hinnangul ebamõistlikul viisil või liigselt Hotels.com infrastruktuuri;  
 • selle kodulehe ükskõik millise osa (sealhulgas mis tahes majutusteenuse ostutee) süvalinkimine mis tahes eesmärgil ilma Hotels.com selgesõnalise kirjaliku loata;
 • kodulehe kasutamine ükskõik millisel ebaseaduslikul või siduvates tingimustes mitte lubatud eesmärgil.

 

Ühtlasi kohustute kasutama kodulehe majutusteenuste broneerimisfunktsiooni ainult õiguspärasteks broneeringuteks ja ostudeks endale või teie poolt seadusega ettenähtud korras esindatavatele isikutele. Eranditult on keelatud spekulatiivsed ja pettuse eesmärgil tehtud broneeringud ja broneeringud nõudluse tõusust kasu saamise eesmärgil. Võtate teadmiseks, et selle kodulehe väärkasutamine, kahtlased ja kelmusele viitavad tegevused või majutusteenuste broneerimisfunktsiooni kuritarvitamine võivad kaasa tuua kõikide teie nime, e-posti aadressi või kontoga seostatavate broneeringute tühistamise ja kõikide seotud kontode sulgemise Hotels.com poolt. Hotels.com võib samuti tühistada teie nime, e-posti aadressi või kontoga seostatavad broneeringud ja sulgeda kõik seotud kontod, kui olete kodulehel broneerinud arvukalt majutusi, mille puhul ettevõttel Hotels.com on alust arvata, et need broneeringud on vormistatud edasimüümise eesmärgil. Kui nimetatud broneeringud on vormistatud tühistamise korral hüvitamisele mittekuuluva hinnaga, jätab Hotels.com endale õiguse tühistatud broneeringute eest raha tagasi mitte maksta

 

Kelmuse ilmnemisel jätab Hotels.com endale õiguse tegutseda seadusega ettenähtud korras, millega võivad kaasneda teie vastu suunatud varalised nõuded, sealhulgas menetluskulud ja kahjutasunõuded.

 

Broneeringu tühistamise või konto peatamise või sulgemise vaidlustamiseks palume helistada klienditoe telefonil. Kontaktandmed ja lisateavet leiate meie kodulehe alajaotisest "Klienditugi ja KKK".

 

3.    PRIVAATSUS

 

Hotels.com kaitseb oma klientide privaatsust. Meie privaatsusreeglitega tutvumiseks klõpsake siin. Need reeglid kehtivad ka kodulehe kasutajatele.

 

4.    TOODETE JA TEENUSTE LIIGID

 

4.1.  Majutuse broneerimine

 

4.1.1.     Võimalus maksta kohe (interneti teel) või hiljem (majutusasutusele)

Mõnede majutusasutuste puhul võidakse teile kodulehel pakkuda  võimalust maksta kohe (interneti teel) või hiljem (majutusasutusele). Kui valite võimaluse maksta kohe (interneti teel), toimub tasumine meile kohe ja teie valitud valuutas. Teie makse saajaks maksekaardi tehingute väljavõttel on TPX või mõni teine Hotels.com ärinime all tegutsev ettevõtja (vastavalt allpool kirjeldatule), kelle on volitanud Hotels.com L.P. "TPX" on lühend nimest Travel Partner Exchange S.L., kelle juriidiline aadress on Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias, Hispaania. 

 

Kui valite võimaluse maksta hiljem (majutusasutusele), võtab majutusasutus teilt tasu kohapeal ja majutusasutuse määratud valuutas. Hiljem (majutusasutusele) maksmise korral toimub tasumine otse majutusteenuse osutajale. Nimetatud tehingute puhul tekib teil lepingusuhe majutusteenuse osutajaga, kus meie oleme ainult vahendaja (kuid mitte makse vahendaja), kes edastab teie broneeringu andmed asjaomasele majutusasutusele ja saadab teile elektroonilise kinnituskirja majutusasutuse nimel. Kui otsustate tasuda hiljem (majutusasutusele) ja jätate kohale tulemata või tühistate oma broneeringu, siis võib majutusasutus nõuda teilt eraldi tasu saabumata jätmise või broneeringu tühistamise eest (sellistest tasudest teavitatakse teid alati broneeringu vormistamise ajal). Sel juhul võtab saabumata jätmise või tühistamise tasu teie arvelt majutusasutuse määratud valuutas kas majutusasutus või meie.

 

Olenemata sellest, kas maksmine toimub meile interneti teel või majutusteenuse osutajale hiljem, muudetakse teile broneeringu vormistamisel ja elektroonilises kinnituskirjas kättesaadavaks kõik siduvad tingimused ning majutusteenuse osutaja kehtestatud tingimused ja piirangud. 

 

4.1.2.     Majutuse broneeringute kinnitamine, muutmine ja tühistamine

 

Kinnituskiri, mis sisaldab olulist teavet nagu broneeritud teenuste kirjeldus ja hind, saadetakse teile e-posti teel. Kui te ei ole 24 tunni jooksul pärast broneeringu vormistamist kinnituskirja saanud, võtke ühendust klienditoega. Kehtib selgesõnaline kokkulepe, et Hotels.com või tema allhankijate andmebaasides salvestatud andmeid käsitletakse teie poolt vormistatud broneeringute tõendina. Arvutites ja elektroonilises meedias salvestatud andmed on tõendina aktsepteeritavad ja seega käsitletavad samadel tingimustel ja omavad sama tõenduslikku kaalu mis paberdokumendid.

 

Majutuse broneeringut saab muuta või tühistada kas interneti teel, valides menüüst "Sinu broneeringud", kui olete oma Hotels.com kontole sisse loginud, saates e-kirja meie klienditeenindusele aadressil help@hotels.com või klienditoe kaudu, mille kontaktandmed leiab kodulehe alajaotisest "Klienditugi ja KKK".

 

Teil ei ole automaatselt õigust tühistada lepingusuhet meiega või broneeringut majutusasutuses, kui selline õigus ei tulene majutusasutuse kehtestatud tingimustest ja piirangutest, mis tehakse teile kättesaadavaks enne broneeringu vormistamist.

 

Te nõustute tasuma kõik majutusasutuse kehtestatud broneeringu muutmise ja tühistamise tasud, kui maksmine toimub otse majutusteenuse osutajale. Kui maksmine toimub meile, jätame endale õiguse nõuda teilt välja kõik broneeringu(te) muutmise ja tühistamise tasud, mis meil tuleb maksta majutusasutuseleseoses teie broneeringu muutmisega või tühistamisega. Teatud juhtudel ei luba mõned majutusasutused juba vormistatud broneeringute muutmist või tühistamist, millest teid teavitatakse broneeringu tingimustes. Te kohustute täitma kõiki broneeringutele kohaldatavaid siduvaid tingimusi.

 

Hotels.com ei võta omapoolset tasu külastaja nime, voodieelistuste, suitsetamisega seotud eelistuste, erisoovide, erivajadustega seotud lahenduste, toa tüübi, külastajate arvu ja majutuse kuupäevade muutmise eest, küll aga võivad muutmis- või tühistamistasu võtta teenuste osutajad. Sedalaadi tasude suurused erinevad, seetõttu palume tutvuda teile enne broneeringu vormistamist kättesaadavaks tehtud tingimuste ja piirangutega. Lähemat teavet leiab ka elektroonilisest kinnituskirjast.

 

Hotels.com (ja vastavad teenuste osutajad) jätavad endale õiguse broneering tühistada, kui vajalikud maksed, sh broneeringu muutmisest tulenevad maksed, ei ole õigeaegselt laekunud.

 

 Majutusasutuse suutmatuse korral broneeritud majutusteenust osutada ei kanna Hotels.com asendusmajutusega seotud kulusid.

 

Kui te ei ilmu majutuse esimeseks õhtuks kohale, kuid kavatsete järgmisteks öödeks sisse registreeruda, tuleb teil majutussoov ettevõttele Hotels.com kinnitada hiljemalt esialgsel saabumiskuupäeval, et vältida kogu broneeringu tühistamist. Kui te ei teavita ettevõtet Hotels.com omapoolsetest broneeringu muudatustest, võidakse broneering täies ulatuses tühistada ja raha tagastatakse vastavalt konkreetse majutusasutuse kehtestatud tingimustele ja piirangutele, mida teile selgitati broneerimise käigus. 

 

4.1.3.     Suured rühmad ja pikaajalised majutused

 

Ühes majutusasutuses ei ole samadeks kuupäevadeks lubatud interneti teel broneerida rohkem kui 8 tuba. Kui selgub, et olete eraldi broneeringutega broneerinud rohkem kui 8 tuba, siis võidakse teie broneeringud tühistada ja teatud juhtudel võtta teilt tühistamistasu. Kui maksite hüvitamisele mittekuuluva tagatisraha, siis seda ei tagastata. Kui soovite broneerida korraga 9 tuba või rohkem, peate pöörduma meie rühmareiside teeninduse poole telefoni teel või täitma rühmareisi vormi internetis. Meie rühmareiside teenindaja vaatab teie taotluse läbi ja võtab teiega ühendust broneeringu vormistamiseks. Teil võidakse paluda allkirjastada kirjalik leping ja/või tasuda tagastamisele mittekuuluv tagatisraha.

 

Ühes majutusasutuses ei ole lubatud interneti teel broneerida majutust kauemaks kui 28 ööks. Kui selgub, et olete eraldi broneeringutega broneerinud majutuse kauemaks kui 28 ööks, siis võidakse teie broneeringud tühistada ja teatud juhtudel võtta teilt tühistamistasu. Kui maksite hüvitamisele mittekuuluva tagatisraha, siis seda ei tagastata. Kui soovite broneerida majutuse 29 ööks või kauemaks, peate pöörduma Hotels.com pikaajalise majutuse osakonna poole telefoni teel või täitma pikaajalise majutuse avalduse internetis. Meie pikaajalise majutuse spetsialist vaatab teie taotluse läbi ja võtab teiega ühendust broneeringu vormistamiseks. Teil võidakse paluda allkirjastada kirjalik leping ja/või tasuda tagastamisele mittekuuluv tagatisraha.

 

4.2.  Seotud reisikorraldusteenused

 

Mõistet "seotud reisikorraldusteenused” kasutatakse samas tähenduses, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivis (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ja mida võidakse rakendada siseriiklikus õiguses ("direktiiv (EL) 2015/2302”). Direktiiviga (EL) 2015/2302, nagu see on üle võetud siseriiklikku õigusesse, saate tutvuda siin https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Teatud juhtudel ja teatud pakkumiste puhul võidakse selle kodulehe kaudu broneeritud teenuseid käsitleda seotud reisikorraldusteenustena. Selliste juhtudega seoses palume tutvuda alljärgeva olulise teabega.

 

Kui te broneerite pärast ühe teenuse valimist ja selle eest maksmist oma reisiks või puhkuseks täiendavaid reisiteenuseid Hotels.com kodulehe kaudu, ei saa te kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisidega tagatud õigusi. Seetõttu ei vastuta Hotels.com nende täiendavate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võtke ühendust vastava teenuse osutajaga.

 

Kuid juhul, kui te broneerite täiendavaid teenuseid, nagu näiteks autorent, kuni 24 tunni jooksul pärast majutuse broneeringu kinnituse saamist ettevõttelt Hotels.com kas broneeringu kinnituse lehel või kinnituskirjas oleva lingi kaudu, muutuvad need teenused seotud reisikorraldusteenuseks. Sellisel juhul peab ettevõttel Hotels.com olema vastavalt ELi õigusaktides ettenähud korrale tagatis ettevõtte Hotels.com maksejõuetuks muutumise tõttu osutamata jäänud teenuste eest tehtud maksete tagasimaksmiseks. Pidage silmas, et kui teete maksed otse vastavale teenuse osutajale, siis ettevõtte Hotels.com ei taga teile asjaomase teenuse osutaja maksejõuetuse korral tagasimakseid. Lisateave maksejõuetusevastase kaitse kohta on toodud allpool

 

Ettevõte Hotels.com on sõlminud maksejõuetusevastase kaitse kokkuleppe kindlustuse vormis kindlustusettevõtte International Passenger Protection Limited juures ja kindlustusandjaga Liberty Mutual Insurance Europe SE, et tagada kaitse otse ettevõttele Hotels.com tehtud maksete osas. Kliendid saavad oma raha tagasi taotleda, võttes ühendust ettevõttega International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel 0345 2661872, e-post: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) või veebiaadressil https://www.ipplondon.co.uk/claims-consumers.asp, kui teenuste osutamine muutub võimatuks ettevõtte Hotels.com maksejõuetuse tõttu. Kõnealune maksejõuetusevastane kaitse ei hõlma muude osapooltega kui ettevõttega Hotels.com sõlmitud lepinguid (nt selliseid, mida saab täita vaatamata ettevõtte Hotels.com maksejõuetusele).

 

5.    TEENUSE OSUTAJATE KEHTESTATUD REEGLID JA PIIRANGUD

Kui teenuse eest maksmine toimub meile, siis käsitletakse nende siduvate tingimuste osana ka teenuse osutaja kehtestatud tingimusi, reegleid ja piiranguid, mis tehakse teile kättesaadavaks enne broneeringu vormistamist ja millega nõustumist te kinnitate broneeringu vormistamisega. Soovitame kõigi teenuse osutaja tingimustega hoolikalt tutvuda. Te kohustute kinni pidama käesolevatest siduvatest tingimustest ja kõikidest teenuse osutajate kehtestatud tingimustest, reeglitest ja piirangutest, sh maksetähtaegadest ja hindade, toodete ja teenuste saadavust ja kasutamist puudutavatest reeglitest ja piirangutest. Te võtate endale kohustuse tutvuda enne broneeringu vormistamist kõikide siduvate tingimustega , mille on kehtestanud teenuse osutaja.

 

Teid on teavitatud, et osa kolmandatest isikutest teenuste osutajaid võib teatud teenustega ja/või tegevustega seoses nõuda enne teenuse kasutamist ja/või tegevust piiratud vastutuse kokkuleppe allkirjastamist. Te võtate teatavaks, et nimetatud teenuste osutajate siduvate tingimuste rikkumine võib põhjustada teie broneeringu(te) või ostutehingute tühistamise, millega teid jäetakse ilma lennu-, majutus- või autorenditeenusest, juba ettemakstud raha tagastamata, koos teiepoolse kohustusega hüvitada ettevõttele Hotels.com kõik teiepoolsest rikkumisest tulenevad kulud. Te vastutate täielikult kõikide selle kodulehe külastamisega kaasnevate teenustasude, lõivude ja maksude tasumise eest.

 

6.    SIHTKOHAD JA REISIMISEGA SEOTUD TEAVE

 

Te vastutate selle eest, et teil on õigus välisriiki siseneda ja et teie residokumendid nagu pass, viisa (transiit-, töö-, turistiviisa vms) kehtivad ning kõik teised välisriiki sisenemise tingimused on teie poolt täidetud.

 

Kuigi enamik reise, sh välisriikidesse möödub vahejuhtumiteta, võib teatud sihtpunktidesse reisimisega kaasneda kõrgendatud oht. Hotels.com soovitab tungivalt klientidel tutvuda kõikide ametlike reisikeeldude, hoiatuste, teadete ja nõuannetega. 

 

ESITLEDES OMA KODULEHEL MAJUTUSTEENUSEID KONKREETSES SIHTKOHAS EI TÕOTA EGA GARANTEERI HOTELS.COM, ET REISIMINE SELLESSE PAIKA ON SOOVITATAV VÕI OHUTU EGA VASTUTA KONKREETSESSE SIHTKOHTA REISIMISEST TULENEDA VÕIVATE KAHJUDE EEST.

 

Tervis: soovitatavate kaitsesüstimiste loetelu muutub pidevalt ja enne reisi tuleks kaitsesüstimiste kohta nõu küsida oma perearstilt. Te vastutate soovitavate kaitsesüstimiste ja soovitavate ravimite kasutamise eest ning kohustute järgima kogu reisi vältel arstlikke nõuandeid. 

 

7.    KUIDAS ME TEIE OTSINGUTULEMUSI JÄRJESTAME

Meie veebisaitidel on palju reisimisvõimalusi ja soovime muuta teie otsingutulemused võimalikult asjakohaseks. Seetõttu pakume teile palju võimalusi oma reisi otsimisel ja planeerimisel.

Meie veebisait kasutab keerukaid, dünaamilisi algoritme, et tagada teie otsingutulemuste tõhus järjestamine.

Otsingutulemuste lehel saate valida, kuidas kuvatavaid tulemusi sortida, ja kasutada filtrisuvandeid ainult nende otsingutulemuste kuvamiseks, mis vastavad teie valitud eelistustele. Kui olete otsustanud neid funktsioone mitte kasutada, siis näete meie valitud vaikekuvamisjärjestust, mille tulemused on järgnevad.

Majutus

 • Tulemused järjestatakse kõige asjakohasemate ja konkurentsivõimelisemate pakkumiste alusel, mis põhinevad mitmel teguril, sealhulgas majutusasutuse pakutaval hinnal selle varasemate hindadega võrreldes, külaliste hinnangul, arvustuste arvul, praeguste broneeringute arvul ja asukohal (teie sihtkoha otsingu suhtes).
 • Peale selle eristatakse neid reisijate rahulolu tegurite põhjal, sealhulgas majutusasutuste piltide ja teabe mahu ja kvaliteedi, külastajate ümberpaigutamiste arvu ning peatumiste kohta tehtud kaebustest tingitud tagastamiste arvu, meie veebisaitidel majutusasutuste kättesaadavuse ja meie reisijatele üldise hinnakonkurentsi põhjal.
 • Meie otsingutulemuste loendis võetakse sarnaste pakkumistega majutusasutuste kuvamisjärjestuse määramisel ühe tegurina arvesse ka meile makstavat komisjonitasu selle eest, et te olete majutuse broneerinud ja seda kasutanud. Meie teenitavad komisjonitasud mõjutavad majutusasutuse asetust otsingutulemustes ning meie panust selle asutuse majutustegevuse toetamisse meie kodulehel. Samaväärsete pakkumiste puhul kuvatakse otsingutulemustes eespool need majutused, mille eest me teenime kõrgemat komisjonitasu.

Kuhu minna, mida teha

 • Tulemuste järjestamisel võetakse arvesse selliseid tegureid nagu hind, otsitud kogemused, asukoht, sealhulgas kaugus majutusvõimalustest, reisijate arvustused ja kohalikud avastusvõimalused. Peale selle võivad need arvesse võtta ka praeguste broneeringute arvu ja komisjonitasu, mida võime broneeringult teenida.

Lennud

 • Tulemused järjestatakse madalaimast hinnast kõrgemani. Kui kahel lennul on sama hind, loetletakse esimesena lühem lend.

Kombineeritud otsingud ja puhkusepaketid

 • Tulemused järjestatakse iga komponendi kohta eespool kirjeldatud kriteeriumide põhjal.

Kui valite kindla kuvamisjärjestuse suvandi (nt tähtsustades hinda, pakkumisi, külastajate arvustusi, majutusasutuste tärni või hinnet, kaugust keskusest jne), järjestatakse tulemuste loend, keskendudes teie valitud prioriteetidele ja kasutades teie otsinguga seotud eespool kirjeldatud tegureid. See on nii ka mõnede lehtede puhul, mis näitavad pakkumisi sihtkohas või majutuse stiili osas jne.

Filtri kasutamisel esitatakse tulemuste loend, kasutades ülalkirjeldatud tegureid, mis on seotud teie otsinguga ning filtreeritud valitud funktsiooni(de) ja teenus(t)e/mugavus(t)e järgi.

Uuendame pidevalt oma süsteeme ja katsetame uusi viise tulemuste käepärastamiseks, et need oleksid teie vajaduste rahuldamiseks võimalikult asjakohased.

8.    HINNAD

 

Majutusteenuse hind on antud ajahetkel kodulehel näidatud hind, välja arvatud ilmselgete eksituste korral. Hinnad võivad igal ajal muutuda, kuid muudatused ei mõjuta juba aktsepteeritud broneeringuid, välja arvatud ilmselgete eksituste korral. Hotels.com pingutustele vaatamata võib mõne kodulehel esitletud majutusteenuse hind olla ekslik. HOTELS.COM JÄTAB ENDALE SELGESÕNALISELT ÕIGUSE PARANDADA MIS TAHES HINNAKIRJAVIGU OMA KODULEHEL JA/VÕI OOTESEISUNDIS BRONEERINGUTES, MIS ON TEHTUD EBAÕIGE HINNAGA. SELLISEL JUHUL PAKUME TEILE VÕIMALUSE KORRAL OOTEL BRONEERINGU ÕIGE HINNAGA SÄILITAMIST VÕI TÜHISTAME TEIE BRONEERINGU ILMA LEPPETRAHVITA. Hotels.com ega ükski majutusasutus ei võta endale kohustust osutada eksikombel (madalama) hinnaga esitletud majutusteenuseid ka sellisel juhul, kui broneeringu kinnitus on juba välja saadetud.

 

Te võtate teadmiseks, et Hotels.com jaoks kehtivad teatud majutuspindade puhul varem läbi räägitud kokkuleppehinnad, et hõlbustada nende pindade broneerimist. Kodulehel näidatud majutuse hind koosneb varem läbi räägitud kokkuleppehinnast ja osast , mis jääb ettevõttele Hotels.com. Volitate ettevõtet Hotels.com tegema broneeringu lõpphinnaga, mille puhul kodulehel näidatud hinnale lisanduvad kohaldatavad maksud või maksuhüvitis, teenustasud ja vajadusel maksud, mis kohalduvad Hotels.com teenustele. Nõustud, et Hotels.com võtab broneerimisel teie maksekaardilt lõpphinna. Broneeringutaotluse esitamisega volitate ettevõtet Hotels.com ja sidusettevõtteid Travelscape LLC ja Travel Partner Exchange S.L. (TPX) käitlema teie broneeringuid, sh arveldama majutusasutustega.

 

9.    TEENUSTASUD, MAKSUD JA MAKSUHÜVITIS

 

Broneeringute käitlemise eest võtab meie ettevõte teilt teenustasu. Teenustasu suurus sõltub majutuse hinnast ja broneeringu tüübist.

 

Teid on teavitatud sellest, et sõltuvalt kohaldatavast seadusest võib  Hotels.com koguda "maksan kohe/maksan kohe interneti teel" makse  majutusasutuste teenuste  rahaülekannete eest otse asjaomastele maksuametitele või koguda maksuhüvitist. Maksuhüvitis on kohe interneti teel majutuse eest tasumisel võetav hüvitis hinnangulises ulatuses ettevõtte Hotels.com poolt majutusteenuse osutajale tema poolt tasumisele kuuluvate maksude ja lõivude (nt müügimaks, tegevusmaks, majutusmaks, aktsiisid, käibemaks jne) katteks makstava raha eest. Maksuhüvitise rakendumisel esitavad majutusteenuse osutajad teatud summade eest arve või võtavad ettevõttelt Hotels.com teenustasu, sealhulgas maksuhüvitise summa. Majutusteenuse osutajad vastutavad nimetatud maksude ülekandmise eest oma maksuametile. 

 

Erinevates piirkondades võivad maksude määrad ja maksustamistingimused suuresti erineda. Hotels.com poolt teenuse osutajale maksude katteks makstav summa võib maksuhüvitisest erineda, olenevalt teie majutuse ajal kehtivatest maksumääradest, maksustamistingimustest jne.

 

MAKSUD

 

Majutused

 

Mõnedes riikides kohalduvad meie teenustele müügimaksud, tegevusmaksud ja/või kohalikud hotelli täituvuse maksud (teenustasu ja/või vahendustasu). Mõnedes riikides peame koguma ja tasuma riigi- ja/või kohalikke makse kas teie broneeringu kogusummalt või hotellile makstud toa hinnalt. Konkreetsed maksumäärad, millega meie teenuseid teie majutuse ajal maksustatakse, võivad muutuda. 

Muud majutusteenused

 

Mõnedes riikides võidakse meilt nõuda riigi- ja/või kohalike maksude kogumist ja tasumist kas teie broneeringu kogusummalt või mõnel juhul reisipakkujale (nt rendiautoettevõttele jne) meie makstavalt hinnalt.

 

10.  MAKSED

 

Kodulehel või telefoni teel broneeritud teenuste hind tuleb tasuda kas a) ettevõttele Hotels.com või TPX või b) otse majutusteenuse osutajale. Makse saajaks võib olla rohkem kui üks ettevõtja (mis kajastub teie konto või maksekaardi tehingute väljavõttel), kuid makse kogusumma ei ületa teenuste lõpphinda. Palume tähelepanu pöörata broneeringu vormistamisel näidatavale teabele selle kohta, kuidas ja millal maksmine toimub. 

 

Maksumäärad ja valuutade vahetuskursid võivad broneerimise ja majutuse vahelisel ajal muutuda. Sageli osutub vajalikuks teie esitatud maksekaardi andmete kontroll majutusteenuse osutaja või ettevõtte Hotels.com poolt, mille käigus selgitatakse välja a) kaardi kehtivus (selleks võetakse kaardi arvelt miinimumsumma, mis kas tagastatakse arvele mõne päeva jooksul või tasaarveldatakse broneeringu vormistamisel) ja b) piisava jäägi olemasolu kaardi arvel (kinnitab maksekaardi välja andnud pank). Hotels.com ja majutusasutused jätavad endale õiguse broneering tühistada, kui makse ei laeku kogu ulatuses ja tähtajaks. 

 

Osa pankasid ja maksekaardiettevõtteid rakendab kaardiomanikele samuti teenustasu juhul, kui kaardi väljaandja ja kaupmehe asukoht (kaubamärgi omaniku nagu Visa, MasterCard või American Express andmetel) on erinevates riikides. Valuutade vahetuskursi ja nimetatud teenustasu määra otsustavad eranditult pank või muu konkreetset maksetehingut käitlev ettevõte. Nimetatud tasud võidakse kaardi väljaandja poolt lisada summale, mille kaardiomanik on kohustatud tasuma. See tähendab, et maksekaardi tehingute väljavõttel kuvatav summa võib erineda hinnast, mis on näidatud kodulehel broneeringu kokkuvõttes. Kui teil tekib küsimusi seoses nimetatud teenustasu või vahetuskursiga, võtke ühendust oma pangaga. Mõned pangad ja maksekaartide väljaandjad võtavad lisatasu ka piiriüleste ja rahvusvaheliste maksete eest.  Nt kui vormistate broneeringu maksekaardiga, mis on välja antud kaupmehe asukohariigist väljaspool, võib kaardi väljaandja võtta teilt piiriülese või rahvusvahelise makse tasu. Lisaks võtavad mõned pangad ja maksekaartide väljaandjad valuuta konverteerimistasu. Nt kui vormistate broneeringu mõnes teie maksekaardi valuutast erinevas valuutas, võib maksekaardi väljastanud ettevõte konverteerida selle summa teie maksekaardi valuutasse ja võtta teilt konverteerimistasu. Kui teil tekib küsimusi seoses nimetatud tasude või vahetuskursiga, võtke ühendust oma pangaga või maksekaardi väljaandjaga.

 

Kaardimaksetele lisaks võidakse teile kättesaadavaks teha teisi makselahendusi nagu järelmaks, mida pakuvad ettevõttest Hotels.com sõltumatud ettevõtjad (edaspidi sõltumatu ettevõtte makselahendused). Kui valite mõne sõltumatu ettevõtte makselahenduse, siis kohalduvad tehingule sõltumatu ettevõtte vastavad siduvad tingimused, millega te olete kohustatud tutvuma ja nõustuma sellist makselahendust valides ja sõltumatu ettevõttega lepingusuhtesse astudes. Meie klienditeenindajad ei saa teid nõustada seoses sõltumatu ettevõtte makselahendustega. Sõltumatu ettevõtte makselahendustega seoses tekkivad küsimused tuleb esitada otse vastavale ettevõtjale.

 

11.  VALUUTAKONVERTER

 

Kui kodulehel on olemas valuutakonverter, siis pärinevad näidatud vahetuskursid erinevatest avalikest allikatest ning neid tuleks käsitleda ligikaudsetena. Meie ja meiega seotud teenuste osutajad ei garanteeri vahetuskursside täpsust.

 

12.  HINNAGARANTII

 

Kui olete leidnud Hotels.com süsteemist või mõnelt teiselt veebisaidilt päev enne saabumist kellaajaks 23.59 kohaliku aja järgi madalama hinna, hüvitame teile hinnavahe vastavalt hinnagarantii siduvatele tingimustele alljärgnevas korras.

 

Garantii ei laiene pakettbroneeringutele ja teistele teenustele peale majutusteenuse, lisaks kehtivad allpool toodud siduvad tingimused.

 

12.1.              Taotluse esitamine

 

• Tühistamise korral mittetagastatava hinnaga broneeringud: Hotels.com hüvitab hinnavahe koodiga, mida saab kasutada majutuse broneerimiseks meie kodulehel ja mille tinglik väärtus võrdub hinnavahega. Seda koodi saab kasutada edaspidi ettemaksuga majutuse broneerimiseks Hotels.com kodulehel. Selleks tuleb ühendust võtta kõnekeskusega hiljemalt päev enne saabumist kell 23.59 kohaliku aja järgi või esitada selleks ajaks interneti teel oma garantiitaotlus. Madalam hind peab olema broneerimiseks saadaval sel ajal, kui te meie klienditeenindajatega ühendust võtate.  Koodid saadetakse teile e-posti teel kohe pärast seda, kui olete taotluse esitanud ja Hotels.com on selle kinnitanud. Kehtivad kõik koodide kasutamise siduvad tingimused (vt allpool alajaotises "Sooduskoodid").

 

• Tühistamise korral tagasimaksmisele kuuluva hinnaga broneeringud: 
a) kui madalam hind on saadaval Hotels.com süsteemis, helistage meie kõnekeskusesse hiljemalt päev enne saabumist kuni kell 23.59 kohaliku aja järgi või tühistage oma olemasolev broneering Hotels.com kontole sisse logides kodulehe alajaotises „Sinu broneeringud” ja broneerige uuesti madalama hinnaga. Helistamise korral peab madalam hind olema broneerimiseks saadaval sel ajal, kui te meie klienditeenindajatega ühendust võtate. Teie soovil broneerib klienditeenindaja madalama hinnaga toa uuesti, kasutades maksja andmeid, mille edastate telefoni teel. Meie klienditeenindaja tühistab teie varasema broneeringu ja teie varem tasutud summa tagastatakse. Hotels.com kannab tagasimakse üle kohe, kuid teie pangal võib tagasimakse töötlemiseks kuluda kuni 30 päeva.

b) Kui madalam hind on leitud konkurendi süsteemist, maksab Hotels.com vahe kinni. Selleks tuleb ühendust võtta kõnekeskusega hiljemalt päev enne saabumist kell 23.59 kohaliku aja järgi või esitada selleks ajaks interneti teel oma garantiitaotlus. Madalam hind peab olema broneerimiseks saadaval sel ajal, kui te meie klienditeenindajatega ühendust võtate. Hotels.com kannab tagasimakse üle kohe pärast teie taotluse kinnitamist, kuid teie pangal võib tagasimakse töötlemiseks kuluda kuni 30 päeva.

Kinnitatud taotluse korral kantakse raha broneerimisel kasutatud maksekaardi arvele. Kui te maksite majutuse eest broneeringu vormistamisel, siis kantakse raha üle taotluse kinnitamise järel. Kui valisite võimaluse maksta oma Hotels.com majutuse eest hiljem majutusasutusele ja olete leidnud madamala hinna teiselt kodulehelt, siis tuleb teil maksta majutusasutusele esialgne hind ja tagastatav osa kantakse teile üle pärast majutuse lõppu. NB! Tagasimakse ilmumine teie konto väljavõttele võib võtta kuni 30 päeva või ühe arveldustsükli.

12.2.   Reisiplaan ei tohi erineda algsest

 

Hinnagarantii kehtib ainult täpselt samasuguse reisiplaani puhul, kus majutusasutus, toa tüüp, tühistamistingimused ja majutuse kuupäevad on samad mis Hotels.com kaudu broneeritud majutusel. Lisaks peab majutus olema teise kodulehe kaudu broneeritav eraldiseisva ostuna. Nt pakettreiside osana mõnel teisel kodulehel broneeritavatele majutustele hinnagarantii ei laiene. Hinnagarantii katab kogu broneeritud majutuse maksumuse koos broneeringu vormistamisel meie poolt võetud maksude, lõivude ja teenustasudega. Hinnagarantii ei laiene kolmanda osapoole võetavatele maksudele, lõivudele ja teenustasudele, nt sellistele, mida majutusasutus ise võib teilt koguda majutuse vältel kohapeal. Hinnagarantiid ei kohaldata sellistele broneeringutele, kus majutusasutus või muud majutuse andmed on kuni makse sooritamiseni teadmata. Teie taotlus peab vastama kõigile madalama hinnaga seoses kehtestatud võimalikele nõuetele, sh residentsuse, kehtivuspiirkonna ja taotleja vanusega seotud nõuetele.

 

12.3.   Võrreldav hind peab olema saadaval kõikidele klientidele

 

Hinnagarantii kehtib ainult avalikult pakutavatele ja kõikide klientide jaoks saadaolevatele hindadele. Seda kohaldatakse ka meie "peidetud hindade" puhul. Hinnagarantii ei kehti erihindadele, mida pakutakse konkurentide kliendiprogrammide saitidel, ettevõtetele suunatud allahindlustele või erihindadele, rühma-, tšarter-, preemiaprogrammi-, promo-, koosoleku-, messi-, konsolideeritud või liinisisestele hindadele, oksjoni või mõne muu sarnase protsessi käigus saavutatud hindadele ja hindadele, mis on saadaval ainult koodi või mõne teise kampaania alusel, mis ei ole üldsusele kättesaadavad. Madalam hind ei tohi olla pärit kodulehelt, kuhu tuleb hinna teada saamiseks helistada, või saadud e-kirjast. 

 

12.4.   Garantiitaotluste kontroll

 

Hotels.com kontrollib kõiki taotlusi. Me ei aktsepteeri selliseid kuvatõmmiseid ega väidetavaid tõendeid madalama hinna kohta, mida ei ole võimalik sõltumatult kinnitada. Lisaks jätame endale õiguse tagasi lükata taotlused, mis meie hinnangul lähtuvad trüki- või muudest vigadest või on koostatud pettuse eesmärgil või pahauskselt. 

 

12.5.   Hinnagarantii muudatused

 

Me jätame endale õiguse omal äranägemisel hinnagarantiid muuta või see lõpetada või piirata selle kättesaadavust ükskõik kellele igal ajal mis tahes põhjusel ja ette teatamata ning teie suhtes mis tahes kohustusteta. Teie taotluse vastavuse sellele garantiile määravad taotluse esitamise ajal kehtivad hinnagarantii tingimused. Hinnagarantii siduvate tingimuste mis tahes sätte jõustamata jätmine meie poolt ei tähenda antud tingimuste kehtetuks tunnistamist.

 

13.  SOODUSKOODID

 

Aeg-ajalt võidakse sellel kodulehel kättesaadavaks teha sooduskoode. Sedalaadi koode (edaspidi sooduskoodid) saab kasutada ettemaksuga majutuse broneerimiseks, välja arvatud kampaaniates mitteosalevates majutusasutustes, mille nimekiri tehakse kättesaadavaks koos iga konkreetse sooduskoodiga.  Osalevate majutusasutuste nimekiri võib igal ajal muutuda. Koodide kasutamisel kehtivad alljärgnevad nõuded; konkreetsete sooduskoodide kasutuspiirangud leiate sooduskoodidega koos saadetavatest selgitustest. 

 

 • Konkreetses valuutas sooduskoode (nt "10 EUR soodsam") ei saa kasutada muus valuutas näidatud hinnaga majutuste eest tasumiseks. 
 • Mitme majutuspinna korraga broneerimisel (nt kui te broneerisite 2 või rohkem tuba korraga) a) kehtib hinnasoodustus ainult broneeringutaotluses näidatud esimesele majutuspinnale ning b) esimese majutuspinna hind ilma maksude ja teenustasudeta peab vastama koodi kasutustingimustes näidatud hinna alampiiri nõudele.
 • Sooduskoode ei saa kasutada koos teiste koodide ega kampaania- või eripakkumistega, samuti ei saa koodi kasutamisel kasutada Hotels.com preemiaöid. 
 • Ühe broneeringu kohta tohib kasutada vaid üht sooduskoodi. Kehtivad kõik tavapärased siduvad broneerimistingimused; broneerimine on võimalik ainult vabade majutuspindade olemasolul. Sooduskoode ei saa müüa ega edasi anda.
 • Sooduskoodiga broneerimisel kehtivad kõik tavapärased maksud, teenustasud, lõivud ja lisatasud. Need tuleb tasuda kohe broneeringu vormistamisel või majutusasutuses kohapeal, mille eest vastutate teie.
 • Sooduskoodid kehtivad ainult juhul, kui nende kasutamisel peetakse kinni pakkumise siduvatest tingimustest. Kui koodi kasutustingimustes ei ole näidatud teisiti, puudub koodidel sularahaväärtus ning koodi tingliku väärtuse kasutamata jätmisel mingeid rahalisi hüvitisi ei maksta.
 • Ühekordsed koodid loetakse broneeringu vormistamisega kustutatuks ning neid ei tagastata ega asendata. Samuti ei hüvitata vahesummat, kui broneeritav majutus on odavam. Korduvkasutusega koodid loetakse täielikult kasutatuks koodi kasutustingimustes ettenähtud korras. 
 • Kui majutuskohas peatumise aegu muudetakse pärast sooduskoodi kasutamist, siis ei kehti sooduskood muudetud kuupäevade puhul. Sooduskoodid ei võimalda allahindlust varem tasutud majutuste hinnast. 
 • Sooduskoode ei ole lubatud a) avaldada, edasi anda ega müüa ning b) omandada selleks mitte ettenähtud viisil, muuta, kopeerida, võltsida ega muul viisil moonutada. Nimetatud tegevuste ilmnemisel tunnistatakse koodid kehtetuks ja neid tegevusi võidakse käsitleda kelmusena.
 • Sooduskoode ei saa kasutada Hotels.com reisbüroode programmis osalevad reisibürood.

 

Hotels.com võib omal äranägemisel ja põhjendusi esitamata tühistada kõik koodiga vormistatud broneeringud, kui meil on alust arvata, et te olete a) rikkunud käesolevaid siduvaid tingimusi või koodi kasutustingimusi, b) kasutanud kehtetut koodi, c) kasutanud koodi majutuse edasimüümise eesmärgil või d) pannud toime mõne siin loetlemata pettuse. Hotels.com jätab endale õiguse mitte tagastada sulle sellega seoses tühistatud broneeringute eest makstud raha, sh tühistamise korral tagasimaksmisele mittekuuluva hinnaga broneeringute puhul.

 

Hotels.com jätab endale õiguse koodi kasutustingimusi muuta või koode igal ajal tagasi võtta ning tühistada kõik broneeringud, mis on tehtud juhul, kui koode on kasutatud spekulatiivsete, valede või petturlike broneeringute tegemiseks, mis tahes broneeringute tegemiseks nõudluse ootuses või mis tahes broneeringud, mis on tehtud eksikombel saadetud koodidega.

 

14.  "PEIDETUD HINNAD"

 

Hotels.com "peidetud hinnad" (edaspidi "peidetud hinnad") on saadaval alljärgnevatele kasutajatele.

 

 • Kliendiprogrammis Hotels.com Rewards osalejad

o  Hotels.com kontole sisselogimisel kuvatakse teile kodulehel automaatselt "peidetud hinnad" nendes majutusasutustes, mis on märgistatud tähisega "Peidetud hind".

 • Kasutajad, kes on tellinud Hotels.com e-posti

o  Kui külastate kodulehte oma Hotels.com Rewards kontole sisse logimata, siis näete "peidetud hindu" kohe, kui esitate tellimuse Hotels.com e-posti saamiseks. Kui teie otsingutulemustes esineb märge "peidetud hindade" kohta, klõpsake nende nägemiseks nupul "Vaata kohe" ja sisestage oma e-posti aadress. Otsingutulemustes kuvatakse seejärel kohe ka "peidetud hinnad" nende majutusasutuste juures, mis on tähistatud märkega "Peidetud hind". Kui olete e-posti juba varem tellinud, võib koduleht teid ära tunda olenevalt teie brauseri seadetest ja tellimisest möödunud ajast – sel juhul kuvatakse "peidetud hinnad" teile kohe. Oma e-posti aadressi sisestamisega kinnitate, et soovite e-posti teel saada häid pakkumisi ja teavet allahindlustest. Soovi korral saate e-kirjadest igal ajal loobuda, klõpsates meie e-kirjades oleval lingil "Uudiskirjast loobumine". E-kirjadest loobumise korral ei ole "peidetud hinnad" teile sel viisil enam nähtavad kuni e-kirjade uuesti tellimiseni.

 • Mobiiliäpi kasutajad (käesolevates siduvates tingimustes allpool sätestatud korras).

o  Mobiiliäpi kasutamisel kuvatakse teile automaatselt "peidetud hinnad" nendes majutusasutustes, mis on märgistatud tähisega "Peidetud hind". Mobiiliäpi kasutajad ei näe "peidetud hindu" ühegi teise platvormi kaudu kodulehte sirvides, juhul kui nad ei logi sisse oma Hotels.com Rewards kontole või ei ole tellinud Hotels.com e-posti.

 

"Peidetud hinnad" on saadaval ainult valitud majutusasutustes  ja teatavatel kuupäevadel. "Peidetud hinnad" kuvatakse ainult neil juhtudel, kui need on mõnel teie valitud kuupäeval saadaval, ja need võivad igal ajal muutuda. Kui "peidetud hind" kuvatakse kõrvuti läbikriipsutatud hinnaga (nt "€150 €100"), siis tähistab läbikriipsutatud hind selle majutuse allahindluseta tavahinda Hotels.com süsteemis.   Kogu käesolevates siduvates tingimustes toodud hindu puudutav teave kehtib ka "peidetud hindade" kohta.

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards on ettevõtte Hotels.com kliendiprogramm (edaspidi programm). Iga programmis osalevas majutusasutuses broneeritud ja ööbitud öö eest koguneb teile üks kleeps (edaspidi kleeps). Iga 10 kogutud kleepsu eest anname teile preemiaks ühe öö (edaspidi preemiaöö). Preemiaöö hind ei kata makse, lõivusid ja teenustasusid, mis tuleb preemiaöö kasutamise korral maksta teil. Lisaks tuleb teil maksta käitlemistasu (edaspidi käitlemistasu), kui kasutate oma preemiaööd majutuse broneerimiseks meie kodulehel või m-kodulehel.  Käitlemistasu ei võeta, kui kasutate oma preemiaööd mobiiliäpis broneerimisel. Kõik broneeringud tuleb vormistada interneti teel või  meie mobiiliäpis. Kleepsude kogumine ja preemiaööde kasutamine on võimalik ainult programmiga Hotels.com Rewards liitunud majutusasutustes.

 

Programm on mõeldud kõikidele vähemalt 18 aasta vanustele isikutele (või täisealistele teie koduriigis kehtivate seaduste järgi), kes registreerivad end Hotels.com kodulehel, esitavad kehtiva e-posti aadressi ja avaldavad soovi programmiga liituda. Programmiga ei saa liituda äriühingud, seltsid ega teised juriidilised isikud.

 

15.1.              Rewards tasemed

 

Programmil on kolm taset:

 

 • Hotels.com Rewards,
 • Hotels.com Rewards Silver ja
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

Liitumisel asute tasemel Hotels.com Rewards. Kogudes 12 kuu jooksul 10-29 kleepsu, pääsete tasemele Hotels.com Rewards Silver. Kogudes 12 kuu jooksul 30 või rohkem kleepsu, pääsete tasemele Hotels.com Rewards Gold. Jooksva 12 kuu arvestus algab programmiga liitumise kuupäevast.

 

Tasemele Silver ja Gold pääsenud osalejad saavad oma broneeringutega seoses teavet ja abi ööpäevaringselt avatud eritelefonil, lisaks kehtivad neile teised soodustused nagu varane teavitus allahindlustest ja eksklusiivpakkumised. Need soodustused muutuvad kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat pärast tasemele Silver või Gold jõudmist ja kestavad kogu jooksva ning järgneva 12-kuulise perioodi. Kui taseme Silver või Gold säilitamiseks ei kogune külladaselt kleepse, siis järgneval 12-kuulisel perioodil liigub programmis osaleja ühe taseme võrra allapoole.

 

15.2.              Kleepsude kogumine

 

Iga majutusöö eest programmis Hotels.com Rewards osalevas majutusasutuses koguneb teile üks kleeps. Iga 10 kleepsu eest anname teile ühe öö preemiaks. Kleepsude kogumiseks tuleb majutuse broneerimiseks interneti teel või  mobiiliäpis oma Hotels.com kontole sisse logida. Telefoni teel broneerides peate teatama oma kontoga seotud e-posti aadressi, et meil oleks võimalik kleepsud teie kontole lisada. Kleepse saavad koguda ainult programmiga Hotels.com Rewards liitunud kliendid. Kleepsude kogumine kaasreisijate eest ei ole võimalik, samuti ei ole võimalik kleepse koguda enne programmiga liitumist tehtud broneeringute eest.

 

Kogutud kleepsud lisatakse teie kontole hiljemalt 72 tundi pärast programmiga Hotels.com Rewards liitunud majutusasutusest lahkumist. Kui kleepsud on lisatud kontole, kuid tagantjärele selgub, et te siiski ei peatunud selles majutusasutuses (edaspidi kehtetu kleeps), jätame endale õiguse kehtetud kleepsud teie kontolt eemaldada. See võib toimuda broneeringu tühistamisel või majutusasutusse ilmumata jätmisel, mis muudab kleepsud kehtetuks. Kehtetuid kleepse ei võeta arvesse preemiaöö võitmiseks vajaliku 10 kleepsu arvestuses. Kui kleepsud on kogutud hiljem (majutusasutusele) makstud majutuse eest, siis võib preemiaöö olla kasutatav alles kuni 35 päeva hiljem.

 

Kogutud kleepse saab alati vaadata oma kontolt. Selleks tuleb sisse logida Hotels.com kodulehele, kasutada meie mobiiliäppi või helistada kõnekeskusse. Kontol olevate andmete õigsuse eest vastutab kontoomanik. Kui teie kontole lisatud kleepsude arvestuses on teie hinnangul ebatäpsusi, viime läbi omapoolse kontrolli. Kui mõni broneeringutest osutub eelpool nimetatud põhjustel kehtetuks, siis kleepsud eemaldatakse kontolt.

 

Lisaks eelpool loetletud juhtudele ei saa kleepse koguda järgnevatel juhtudel:

 • broneeringud, mis on vormistatud mõnel Hotels.com sidusettevõtte kodulehel;
 • enne programmiga liitumist vormistatud broneeringud;
 • pakettbroneeringud, nt majutus koos lennupiletiga;
 • teatavad sooduskoodiga tehtud broneeringud – koodide puhul tuleb kindlasti tutvuda kasutustingimustega;
 • rühmareiside lehel tehtud broneeringud;
 • majutused, mille eest raha ei võeta.

 

15.3.              Preemiaööde kasutamine

 

Iga 10 kogutud kleepsu eest anname teile ühe preemiaöö kasutamiseks teie poolt vabalt valitud majutusasutuses, mis on liitunud programmiga Hotels.com Rewards. Preemiaöid saab kasutada broneeringu vormistamisel interneti teel ja meie mobiiliäpis.

 

Preemiaöö piirhind arvutatakse 10 kogutud ja aegumata kleepsu hinna põhjal. Piirhinnaks on kõigi kogutud kleepsude keskmine hind, millest on maha arvatud maksud ja teenustasud. Kui teie kogutud kleepsu puhul kehtis Hotels.com "peidetud hind" (vt. eelpool), siis läheb hinnaarvestuses arvesse see, mitte tavahind. Preemiaöö kasutamisega kaasnevad maksud, teenustasud, lõivud, toitlustuskulud ja muud kulud tasute teie. Lisaks tuleb teil maksta käitlemistasu, kui kasutate oma preemiaööd majutuse broneerimiseks meie kodulehel või m-kodulehel. Käitlemistasu ei võeta, kui te kasutate oma preemiaööd meie mobiiliäpis broneeringu vormistamisel.

 

Kui kasutasite 10 kleepsu kogumiseks erinevaid valuutasid, arvutatakse kõigi kleepsude hind ümber selle riigi või haldusterritooriumi valuutasse, kus te asusite programmiga liitumise hetkel.

 

Preemiaööde kasutamise puhul kehtivad kõik teistele broneeringutele kohaldatavad tingimused. Preemiaöö kasutamise eest kleepsu koguda ei saa. Kleepsudel puudub sularahaväärtus ja kogutud kleepse ei saa vahetada sularahaks.

 

Kui kasutate preemiaööd majutuseks, mille hind on madalam kui teie preemiaöö piirhind, siis hinnavahet sularahas, krediidina ega ühelgi teisel viisil ei hüvitata. Preemiaööd on võimalik kasutada majutuseks, mille hind ületab preemiaöö piirhinna – sel juhul tasute hinnavahe teie.

 

Kui teil on kontol kasutamiseks rohkem kui üks preemiaöö, võite broneerimisel valida, millist nendest kasutada. Kui kasutate ühe majutuse broneerimisel mitut preemiaööd, tuleb maksta käitlemistasu iga preemiaöö eest eraldi. Preemiaööd ei saa kasutada koos ühegi teise kampaaniapakkumisega ega sooduskoodiga, kui see ei ole lubatud konkreetse pakkumise või koodi kasutustingimustes. See tähendab, et preemiaöö kasutamise korral ei ole üldiselt võimalik kasutada muid samale majutusele kohalduvaid allahindlusi.

 

Kui te kasutate oma preemiaööd rohkem kui üks öö kestva majutuse broneerimisel, läheb preemiaöö automaatselt arvesse kõige kallima majutusöö katteks, mis jääb alla piirhinna.

 

Preemiaööde puhul kehtivad kõik programmis Hotels.com Rewards osaleva majutusasutuse poolt meile teatavaks tehtud broneeringu tühistamise tingimused. Kui te tühistate preemiaööd kasutades broneeritud majutusöö, mille puhul teil oleks õigus kogu raha tagasi saada, siis tagastame preemiaöö teie kontole ja maksame tagasi käitlemistasu, kui see on tasutud.  Kui te tühistate preemiaööd kasutades broneeritud majutusöö, mille puhul teil oleks õigus tagasi saada 1-99% makstud rahast, siis preemiaööd ei tagastata, kuid me maksame teile tagasi käitlemistasu, kui see on tasutud.  Kui te tühistate preemiaööd kasutades broneeritud majutusöö, mille puhul teil ei oleks õigust raha tagasi saada, siis preemiaööd ega käitlemistasu teile ei tagastata.

 

Kui te kasutasite majutuse broneerimisel preemiaööd ja soovite hiljem muuta majutuse kuupäevi, siis peate broneeringu tühistama ja ootama, kuni tasuta öö on teie kontole tagastatud. Seejärel saate vormistada uue broneeringu, kasutades sama preemiaööd.

 

15.4.              VIP Access majutusasutused 

 

Programmi Hotels.com Rewards Silver- ja Gold-taseme saavutanud klientidel on valitud VIP Access majutusasutustes õigus erisoodustustele. Soodustuste saamise õigus oleneb teie Hotels.com Rewards tasemest broneeringu vormistamise ajal ja pakutavad soodustused leiab majutusasutuse vastavast loetelust broneeringu vormistamisel. Soodustused võivad eri majutusasutustes erineda ja võivad igal ajal muutuda. Võib kehtida majutuspäevade miinimumarvu nõue.

 

Soodustused, mida VIP Access majutuskohtade võrgustikku kuuluvad asutused pakuvad, võivad igal ajal ilma ette teatamata muutuda. Soodustused on mõeldud konto põhiomanikule ja neid laiendatakse ainult neile kaasreisijatele, kellele on broneering vormistatud Silver- või Gold-taseme kliendi kontolt, majutusasutuse enda äranägemisel ja vastavalt võimalusele.

 

Silver- ja Gold-taseme klientidele on VIP Access majutusasutustes tagatud tasuta wifi. Selle all peetakse silmas standardkategooria wifi-ühendust. Premium-kategooria wifi võib olla saadaval lisatasu eest. See tingimus võib igal ajal muutuda. 

 

Gold-taseme klientidele võidakse sisseregistreerimisel pakkuda VIP Access majutusasutustes kõrgema kategooria tuba vastavalt saadavusele. Õigus vahetusele kõrgema kategooria toa vastu oleneb teie Hotels.com Rewards tasemest broneeringu vormistamise ajal. VIP Access majutusasutuse vahetus kõrgema kategooria toa vastu on mõeldud konto põhiomanikule ja neid laiendatakse ainult neile lisatubadele, mille broneering on vormistatud Silver- või Gold-taseme kliendi kontolt, majutusasutuse enda äranägemisel ja vastavalt võimalusele. Vahetus kõrgema kategooria toa vastu on tasuta vahetus kas kõrgema hinnaga või parema kvaliteediga toa vastu. Kõrgema kategooria toa vastu vahetamise asemel võidakse külastajatele pakkuda eelistatud korrust või eelistatud asukohta korrusel, näiteks tuba, mis on eemal liftidest ja jäämasinast. Vahetust kõrgema kategooria toa vastu ei saa reserveerida. 

 

Gold-taseme klientidele võidakse VIP Access majutusasutustes pakkuda varase saabumise ja hilise lahkumise võimalust vastavalt saadavusele. Õigus varasele saabumisele ja hilisele lahkumisele oleneb teie Hotels.com Rewards tasemest broneeringu vormistamise ajal. Varase saabumise ja hilise lahkumise võimalus on mõeldud konto põhiomanikule ja seda laiendatakse ainult neile kaasreisijatele, kellele on broneering vormistatud Silver- või Gold-taseme kliendi kontolt, majutusasutuse enda äranägemisel ja vastavalt võimalusele.

 

15.5.              Programmi Hotels.com™ Rewards muudatused, kleepsude aegumine ja programmi lõpetamine

 

Kleepsud ei aegu, kui kontol toimub vähemalt üks tegevus 12 kuu jooksul. See tähendab, et selle aja jooksul tuleb koguda vähemalt üks kleeps või kasutada vähemalt üht preemiaööd. Sel juhul lükkub olemasolevate kleepsude aegumistähtaeg edasi 12 kuu võrra. Kui 12 kuu jooksul ei kogune ühtki uut kleepsu ega kasutata ühtki preemiaööd, siis kogutud kleepsud aeguvad ja teie konto võidakse desaktiveerida. Aegunud kleepsude hiljem taastamine ei ole võimalik. Kleepsude aegumistähtaja kontrollimiseks tuleb kontole sisse logida.

 

Programmi Hotels.com Rewards siduvaid tingimusi võidakse igal ajal muuta kas etteteatamisega või ilma. Sama kehtib kleepsude kogumise korra, programmi tasemete ja nendega seotud nõuete ja soodustuste, preemiaöö kasutamise korra, osalevate majutusasutuste loetelu ja tasuta öö piirhinna kohta. Nendest muudatustest võidakse teada anda e-posti teel või Hotels.com kodulehel, mistõttu soovitame oma kontot korrapäraselt jälgida.

 

Programm Hotels.com Rewards on tähtajatu ja on jõus kuni lõpetamiseni, milleks meil on igal ajal õigus. Programmi lõpetamisel jääb teile kontol olevate preemiaööde kasutamise õigus 30 päeva jooksul pärast lõpetamisteate avaldamist. Pärast nimetatud tähtaja lõppu muutuvad preemiaööd kehtetuks ega kuulu hüvitamisele.

 

Programmi Hotels.com Rewards raames kleepse kogudes ja preemiaöid kasutades nõustute võimalike muudatustega siduvates tingimustes. Muudatustest teadlik oleku eest vastutate teie. Uusimad tingimused leiate igal ajal meie kodulehelt.

 

15.6.              Hotels.com™ Rewards üldpõhimõtted

 

Teiepoolse kelmuse korral, siduvate tingimuste mittetäitmisel, programmi kasutamise käigus toime pandud õigusrikkumise või väärteo korral jätame endale õiguse teie osalus peatada. Osaluse peatamise korral võivad kogutud kleepsud ja soodustused muutuda kehtetuks. Lisaks jätame endale õiguse juriidiliseks, sealhulgas vajadusel kriminaalõiguslikuks sekkumiseks.

 

Programmiga Hotels.com Rewards liitunutele võidakse saata teateid konto muudatuste ja tehingute kohta e-posti teel. Kleepsud võidakse igal ajal kontolt tagasi võtta. Kleepsude edasimüümine, võõrandamine ja teise programmis osaleja öödega sidumine ei ole võimalik. Osaleja surma korral, perekonnaseisu muutuse või mõne teise seadusjärgse seisundimuutuse korral kleepsude ülakandmist ei toimu. Te võtate teatavaks, et kõik vaidlused ja nõuded lahendatakse individuaalhagi korras ja eranditult Eesti Vabariigi vastava astme kohtus.

 

Hotels.com Rewards siduvaid tingimusi ja teie õigusi ja kohustusi puudutavates küsimustes kehtivad Eesti Vabariigi seadused.

 

Programm ei kehti, kui see on vastuolus seadusega. Programmi Hotels.com Rewards siduvate tingimuste mis tahes sätte jõustamata jätmine meie poolt ei tähenda selle ega ühegi teise sätte kehtetuks tunnistamist.

 

Meiepoolsed otsused programmi puudutavates küsimustes ja vaidlustes on lõplikud.

 

16.  Kasutajate arvustused, KOMMENTAARID, FOTOD JA MUU KASUTAJATE LOODUD SISU

 

Hotels.com võib avaldada majutusasutustega, aga ka muude puhkusetegevuste ja reisimisega seotud arvustusi, kommentaare, fotosid ja teisi materjale (edaspidi arvustused). Hotels.com võib võimaldada kodulehe kasutajatel lisada kodulehele sedalaadi arvustusi (edaspidi klientide arvustused või külastajate arvustused). Arvustuse esitaja loobub kõikidest arvustuse omandiõigustest ning võtab arvesse, et Hotels.com ja tema sidusettevõtted tohivad kliendi arvustust ilma tema nõusolekuta vabalt kasutada, kopeerida, levitada ja mis tahes viisil kättesaadavaks muuta. Taolise esitamisvõimaluse olemasolu korral te kohustute selgesõnaliselt esitama ainult teemakohaseid, käesolevatele tingimustele vastavaid ja kodulehel leiduvate juhistega kooskõlas olevaid arvustusi.

 

Te annate ettevõttele Hotels.com ja tema sidusettevõtjatele (ühise nimetusega Hotels.com sidusettevõtted) ning partnerettevõtjatele, kes kasutavad sama kaubamärki ja/või haldavad lingitud veebisaite, mille kaudu me osutame oma teenuseid (ühise nimetusega Hotels.com partnerettevõtted) mitteerandliku, tasuta, tähtajatu, võõrandatava, tagasivõetamatu ja kogu ulatuses edasivolitamisele kuuluva õiguse järgnevaks:

 

a) sedalaadi arvustusi kasutada, taasesitada, muuta, kohandada, tõlkida, levitada, avaldada ja valmistada neist tuletisi territoriaalse piiranguta kõikide olemasolevate või tulevikus toimivate meediakanalite kaudu ja

 

b) kasutada nime, mille te esitatavale arvustusele lisate. Te võtate teatavaks, et Hotels.com sidusettevõtted võivad omal äranägemisel viidata teie esitatud arvustuse juures teie autorlusele (nt kuvada teie esitatud arvustuse juures teie nime ja kodulinna) ja et klientide arvustused võidakse edastada majutusteenuste osutajatele.

 

Ühtlasi annate Hotels.com sidusettevõttetele õiguse esitada seadusega ette nähtud korras hagisid füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu, kes rikuvad käesolevates siduvates tingimustes loetletud teie ja Hotels.com sidusettevõttete õigusi seoses klientide arvustustega. Te võtate teatavaks ja nõustute, et klientide arvustused on avalikud ja mittekonfidentsiaalsed. Te loobute eranditult kõikidest kaasneda võivatest “moraalsetest õigustest” (sh õigusest autoriviitele ja arvustuse terviklikkuse säilitamisele) ja vastuväidetest arvustus(t)e avaldamisele, muutmisele, kustutamisele või muul viisil meie, Hotels.com partnerite, sidusettevõtete või litsentsiaaride poolt kasutamisele.

 

Lisaks kinnitate arvustust esitades järgnevat:

 

 • et teie esitatud arvustuste õigused kuuluvad teile;
 • et esitamise ajal vastavad arvustused tõele;
 • et teie esitatud arvustused ei lähe vastuollu Hotels.com kasutustingimustega ja kehtivate juhenditega;
 • et te ei esita teadlikult või hoolimatusest teavet, mis võib kahjustada või solvata mõnd isikut või tema tööandjat ja hoidute esitamast kommentaare, teavet või materjale, mis on ebatõesed, kuritahtlikud, sisaldavad laimu, solvanguid või ebasündsaid väljendeid või mida on mõistlikkuse piires võimalik sellisena tõlgendada;
 • et te ei tegele teadliku eksitamisega ega osale pettuses või seadusevastases tegevuses;
 • et te ei esita ega levita teavet, mille õigused kuuluvad kolmandatele isikutele, ilma kolmandate isikute kirjaliku nõusolekuta; 
 • et kõik esitatud fotod vastavad meie fotode esitamise juhendile.

 

Juhime teie tähelepanu sellele, et kodulehel kuvatud arvustused pärinevad ehtsatelt kasutajatelt, kes peatusid majutusasutuses, mis broneeriti Hotels.com kodulehel või teiste Expedia grupi brändide kaudu. Hotels.com ei ole lõppkasutajate poolt meie veebisaitidel avaldatud fotode omanik ega ühegi sellise foto idee ega teostuse kaasautor. Hotels.com ei toimeta klientide ja külastajate arvustusi ja vastutab vähimal seadusega lubatud määral klientide ja külastajate arvustuste sisu, avaldamise, kasutuse ja levitamise eest. Hotels.com ei kinnita ega soovita klientide ja külastajate arvustustes esinevaid seisukohti ega väiteid, vaid käsitleb neid arvustuse esitanud isiku isiklike seisukohtadena. Kõik avaldatud arvustuste või kommentaaride põhjal tehtud otsustused on tegija omal vastutusel. Aeg-ajalt võib Hotels.com pakkuda klientidele arvustuste esitamise eest soodustusi (nt sooduskoodid, osalemine auhinnaloosis vms). Et esitatud arvustused oleksid erapooletud ja ausad, pakutakse sedalaadi soodustusi klientidele olenemata sellest, kas kliendi arvustus on positiivne või negatiivne.

 

Hotels.com jätab endale õiguse oma äranägemisel ja ükskõik millisel põhjusel keelduda kliendi arvustuse avaldamisest või see eemaldada (etteteatamiseta). See kehtib sealhulgas juhtudel, kus ettevõttele Hotels.com on esitatud kolmanda osapoole kaebus ja/või on alust arvata, et materjal ei vasta käesolevatele siduvatele tingimustele ja/või fotode esitamise juhendile.

 

17.  FOTODE ESITAMISE JUHEND

 

Alla 16 aasta vanustel lastel on keelatud esitada fotosid ja muid materjale.

 

Kõik esitatavad fotod peavad olema

 

 • teemakohased – kõik fotod peavad kujutama majutusasutust, toitlustusasutust, reisisihtkohta või üldiselt reisiga/reisimisega seotud toiminguid;
 • kõikidele vanuserühmadele sobivad;
 • algupärased – lubatud on esitada ainult omatehtud fotosid;
 • väiksemad kui 5MB. Esitatud fotod peavad olema vormingus .jpg, .bmp, .gif või .png.

 

Esitatud fotod ei tohi olla

 

 • seadusevastased, ebasündsad, pornograafilised, labased, kõlvatud või solvava sisuga; 
 • füüsiliste või juriidiliste isikute privaatsust või õigusi riivavad;
 • lapsi või kolmandaid isikuid kujutavad ilma nende nõusolekuta (alla 18 aasta vanuste puhul vanema nõusolekuta);
 • mittealgupärased ega olla pärit teistest (era- või kaubanduslikest) allikatest;
 • kolmandate isikute autoriõigust, kaubamärgiõigust või muid omandiõigusi riivavad;
 • logosid, reklaammaterjale või muid kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavaid kujutisi sisaldavad;
 • Hotels.com ja/või kasutajate arvuteid ja andmesüsteeme kahjustada võivaid viiruseid või teisi kahjulikke programme sisaldavad.

 

18.  Teatamine intellektuaalomandi riivest

 

18.1.              Hotels.com austab teiste isikute intellektuaalomandit ja ootab teilt samasugust suhtumist. Hotels.com ei luba kasutajatel esitada materjale, mis riivavad teiste isikute autoriõigusi ja kaubamärgi omandiõigusi, ning vastavalt ilmnenud asjaoludele sulgeb korduvalt selle korra vastu eksinud kasutaja konto. Korduv õigusi riivavate materjalide esitamine toob kaasa kliendisuhte lõpetamise.

 

18.2.              Autoriõigustega seotud kaebused   Kooskõlas õigusaktidega Digital Millennium Copyright Act (USAs), EL elektroonilise kaubanduse direktiiv (Euroopa Liidus) ja sarnaste õigusaktidega, mis reguleerivad autoriõigusega kaitstud sisu kasutamist internetis, palume teil juhul, kui teie hinnangul on meie kodulehel või selle kaudu toimunud teie autoriõiguste riive, täita vastav autoriõiguste rikkumise teade (edaspidi teade) ja saata see Hotels.com autoriõiguste kaitse spetsialistile allpool toodud aadressil. Teate kättesaamisel võtab Hotels.com tarvitusele vajalikud abinõud, nt eemaldab kodulehelt vaidlusaluse materjali ja/või peatab vastavalt ilmnenud asjaoludele Hotels.com kasutajakonto.

 

Teade peaks sisaldama järgnevat.

(1)          Autoriõigustega kaitstud töö, mille autoriõigusi on teie hinnangul rikutud, või kui üks teade puudutab rohkem kui üht autoriõigustega kaitstud tööd ühel kodulehel, siis loetelu kõnealustest töödest.

(2)          Kujutised ja materjal, mille avaldamine teie hinnangul rikub teile kuuluvaid autoriõigusi või mille avaldamisega on toime pandud autoriõiguste rikkumine ja mis teie arvates tuleks eemaldada, koos küllaldase teabega, mis võimaldab ettevõttel Hotels.com kõnealused kujutised või materjal leida.

(3)          Teie kontaktandmed, sh nimi, aadress, telefoninumber ja võimaluse korral e-posti aadress.

(4)          Järgnev lause: Olen heauskselt veendunud, et näidatud materjali on kasutatud autori või tema esindaja nõusolekuta või ebaseaduslikult.

(5)          Järgnev lause: Selles teates esitatud andmed vastavad tõele ja ma kinnitan, olles teadlik valevande õiguslikest tagajärgedest, et (valige sobiv) a) ma olen kaitstud materjali, mille puhul on toime pandud väidetav rikkumine, omanik või b) autori või ainuõiguse omaniku volitatud esindaja.

(6)          Väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku või tema volitatud esindaja kirjalik või elektrooniline allkiri.

 

Saatke teade järgneval aadressil: Hotels.com Designated Copyright Agent

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Ameerika Ühendriigid

 

                     E-post: Hotels-copyright@hotels.com

Tel 206 481 7200

 

Et kiirendada teie teate läbivaatamist ja vajalike abinõude tarvitusele võtmist, soovitame alla laadida, täita ja saata meile Autoriõiguste rikkumise teade ettevõttele Hotels.com, mis on kättesaadav koos käesolevate siduvate tingimustega.

 

18.3.              Autoriõiguste rikkumisteate vaidlustamise avaldused Kui teie esitatud materjal on maha võetud autoriõiguste rikkumise teate alusel, on teil võimalik esitada e-posti või kirja teel vaidlustamisavaldus, mis sisaldab allpool toodud andmeid. Vajadusel soovitame eelnevalt konsulteerida juristiga.

 

Avaldus peaks sisaldama järgnevat. 

                (1)          Kõrvaldatud või kättesaamatuks muudetud materjal ja selle asukoht kodulehel. Võimaluse korral näita ära URL.

            (2)        Teie nimi, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

(3)          Nõusolek teie elukohajärgse föderaalringkonnakohtu kohtualluvusega (juhul, kui teie elukoht asub väljaspool Ameerika Ühendriike, siis kohtualluvusega selle ringkonna kohtule, kus Hotels.com on esindatud) ning kinnitus, et te aktsepteerite kaebuse esitanud isiku või tema esindaja menetlusteadet.

(4)          Järgnev lause: "Kinnitan, olles teadlik valevande õiguslikest tagajärgedest, et minu heauskse veendumuse kohaselt kõrvaldati või muudeti eelpool kirjeldatud materjal kättesaamatuks ekslikult."

Allkirjastatud dokument saatke järgneval aadressil või e-posti aadressil:

 
Hotels.com’s Designated Copyright Agent

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Ameerika Ühendriigid

 

                     E-post: Hotels-copyright@hotels.com

Tel 206 481 7200

 

Et kiirendada teie teate läbivaatamist ja vajalike abinõude tarvitusele võtmist, soovitame alla laadida, täita ja saata meile autoriõiguste rikkumise teade ettevõttele Hotels.com, mis on kättesaadav koos käesolevate siduvate tingimustega.

 

18.4.              Kaubamärkidega seotud kaebused   Kui teie hinnangul kodulehel, otsingutulemustes või mis tahes muus sisus on rikutud teie kaubamärgi omandiõigust, palume teil täita kaebuse vorm kaubamärgi väärkasutuse kohta ettevõttele Hotels.com ja saata see Hotels.com kaubamärgispetsialistile allpool toodud aadressil. Kaebuse kättesaamisel võtab Hotels.com tarvitusele vajalikud abinõud, sh teavitab kaebusest teenuse osutajat või kasutajat, kes väidetavalt rikub kaubamärgi omandiõigust, ja palub tal kaebusele reageerida, eemaldab kodulehelt või otsingutulemustest selgelt väärkasutatud materjali ja/või peatab vastavalt ilmnenud asjaoludele Hotels.com kasutajakonto.

 

Teade peaks sisaldama järgnevat.

(1)          Kaubamärk, mille omandiõigust on teie hinnangul rikutud.

(2)          Koduleht või otsingutulemus, kus esineb väidetavalt väärkasutatud kaubamärk.

(3)          Teie kontaktandmed, sh nimi, aadress, telefoninumber ja võimaluse korral e-posti aadress.

(4)          Järgnev lause: Olen heauskselt veendunud, et kaebuses näidatud kaubamärki on kasutatud ilma loata.

(5)          Järgnev lause: Selles teates esitatud andmed vastavad tõele ja ma kinnitan, olles teadlik valevande õiguslikest tagajärgedest, et (valige sobiv) a) ma olen kaitstud materjali, mille puhul on toime pandud väidetav rikkumine, omanik või b) autori või ainuõiguse omaniku volitatud esindaja.

(6)          Väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku või tema volitatud esindaja kirjalik või elektrooniline allkiri.

 

Saatke aadressil

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Ameerika Ühendriigid

 

                     E-post: Hotels-Trademarks@hotels.com

Tel 206 481 7200

 

Et kiirendada teie kaebuse läbivaatamist ja vajalike abinõude tarvitusele võtmist, soovitame alla laadida, täita ja saata meile kaebuse kaubamärgi väärkasutuse kohta ettevõttele Hotels.com, mis on kättesaadav koos käesolevate siduvate tingimustega.

 

18.5.              Patendid Kodulehe ja sellel kättesaadavaks tehtud teenuste ja funktsioonide puhul võib kehtida üks või rohkem Hotels.com ja/või Hotels.com sidusettevõtete omanduses olevat patenti. Mõned selle kodulehe osad toimivad ühe või mitme litsentseeritud patendi alusel. Teised patendiavaldused on registreeritud. 

19.  KAEBUSED

 

Hotels.com pakub teile abi seoses mis tahes küsimuste või kaebustega, mis teil võivad kodulehe kaudu teenuste broneerimisel tekkida. Kui esitasite broneeritud teenusega ilmnenud probleemi järel kaebuse ja/või teil on õigus saada reisiteenuse osutajalt hüvitist, abistab Hotels.com teid ja (vajaduse korral) kolmandast osapoolest reisiteenuse osutajat oma võimaluste piires, et probleem lahendada.

Majutuse ajal ja pärast seda tekkinud küsimused, järelepärimised või kaebused võib saata e-posti aadressile või esitada telefoni teel klienditoele numbril, mille leiate meie kodulehelt "Võta meiega ühendust" jaotisest "Klienditugi ja KKK ", mis saab kätte kaebused vastavate reisiteenuste osutajate nimel.

Palume teavitada meid majutuse ajal ilmnenud probleemidest ülal loetletud kanalite kaudu nii ruttu kui võimalik, et saaksime tarvitusele võtta vajalikud abinõud ja piirata teile tekitatud kahjude ulatust. Lahenduste leidmise hõlbustamiseks soovitame esitada kaebuse(d) 30 päeva jooksul pärast majutuse lõppu.

Kaebused seoses pagasi, riiete või isiklike esemete, mis ei olnud majutuse ajal teie kontrolli all, kadumise, varguse või riknemisega tuleb esitada otse majutusasutusele või asjaomasele reisiteenuse osutajale.

Paberkandjal kaebused tuleb edastada kas asjaomastele reisiteenuste osutajale, kasutades nende tingimustes ja piirangutes esitatud aadressi, või ettevõttele Hotels.com.

Euroopa Komisjoni veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/odr

 

20.  VASTUTUS

 

20.1.              Ettevõtte Hotels.com vastutus

 

Hotels.com omab ja haldab veebisaiti, mis toimib liidesena teie ja asjaomaste reisiteenuste pakkujate vahel. Broneerides sõlmite lepingu asjaomase reisiteenuse pakkujaga ja vastutus selliste reisiteenuste eest on sätestatud allpool punktis 20.2.

Mis tahes kahjude eest, mis teil seoses veebisaidi kasutamisega tekivad (välja arvatud mis tahes kahju, mis on seotud veebisaidi kaudu broneeritud reisiteenusega (mis on sätestatud allpool punktis 20.2), siis neis siduvates tingimustes sätestatud piirangute kohaselt nõustute, et ei Hotels.com ega tema sidusettevõtted ei vastuta veebisaidi kasutamisest, veebisaidi kasutamise viibimisest või võimetusest või veebisaidil olevate linkide kasutamisest tulenevate mingite otseste, kaudsete, karistusõiguslike, spetsiaalsete, juhuslike või tagajärgedest tulenevate kadude või kahjude eest. Käesolevatest siduvatest tingimustest tulenevate ettevõtte Hotels.com kohustuste eest vastutuse korral või kui leitakse, et Hotels.com on nende tingimuste alusel vastutav mis tahes kahju eest (välja arvatud punktis 20.2 sätestatud mis tahes vastutus, mille suhtes kohaldatakse selles jaotises sätestatud piiranguid), vastutab Hotels.com teie ees üksnes otsese kahju eest, mida:

(i)            nii teie kui ka Hotels.com võisite mõistlikkuse piires ette näha;

(ii)           te tegelikult kannatasite või kandsite ja

(iii)          ettevõte Hotels.com teenuseid osutades otseselt põhjustas,

ning ettevõtte Hotels.com mis tahes vastutuse korral ei ole sellise vastutuse kogusumma suurem kui a) tasu, mida te kõnealuste reisiteenuste eest maksite, või b) sada USA dollarit (100,00 USD) või samaväärne summa kohalikus valuutas.

Veebisaidil kuvatava teabe on esitanud ettevõttele Hotels.com pakkujad, kes esitavad oma teenuseid kirjeldava teabe, mida Hotels.com seejärel teile veebisaidil kuvab (nt fotod, tootekirjeldused, mugavused, tervishoiu- ja ohutusstandardid, eeskirjad ja piirangud ning teenuse tingimused). Reisiteenuse pakkujad vastutavad selle eest, et ettevõttele Hotels.com esitatud teave on täpne, täielik ja ajakohane.   Hotels.com ei vastuta selle teabe ebatäpsuste eest, välja arvatud juhul, kui need ebatäpsused on põhjustanud otseselt Hotels.com, ja ainult sellises ulatuses. See hõlmab ka mis tahes ebatäpsusi majutusasutuse hinnangutes, mis on mõeldud vaid juhindumiseks ega pruugi olla ametlikud hinnangud.

Välja arvatud neis siduvates tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, pakutakse kogu veebisaidil kuvatud teavet, tarkvara või teenuseid ilma igasuguse (otsese või kaudse) garantiita või mis tahes kaudse tingimuseta, muu hulgas kaudsete garantiide või kaudsete tingimusteta rahuldava kvaliteedi, kindlaks otstarbeks sobivuse või mitterikkumise kohta. Kõik sellised kaudsed tingimused ja garantiid on välistatud. Teenuste esitamine või pakkumine sellel veebisaidil ei tähenda nende teenuste heakskiitu või soovitamist ettevõttelt Hotels.com ega tema sidusettevõtetelt.

 

20.2.              Vastutus veebisaidi kaudu broneeritud reisiteenuste eest

 

Kui Hotels.com on teinud kättesaadavaks asjakohase teenuse (nagu on sätestatud käesolevates siduvates tingimustes) seadusega lubatud ulatuses ning neis siduvates tingimustes ja/või teie broneeritud reisiteenusele kohalduvates siduvates tingimustes ja piirangutes sätestatud erandite ja piirangute alusel teie ees ainult selliste otseste kahjude eest, mida:

 

(i)            nii teie kui ka Hotels.com võisite mõistlikkuse piires ette näha;

(ii)           te tegelikult kannatasite või kandsite ja

(iii)          ettevõte Hotels.com reisiteenuseid osutades otseselt põhjustas,

 

ja ettevõtte Hotels.com mis tahes punkti 20.2 kohase vastutuse korral seoses teenustega ei ületa see vastutus ühelgi juhul kogukulu, mille te olete ettevõttele Hotels.com kõnealuse teenuse eest tasunud.

 

Kui teenust osutab teile kolmas osapool (st majutusteenuse pakkuja, kes pakub broneeringu eest tasumist hiljem hotellis), on selle reisiteenuse osutaja vastutus selline, nagu on sätestatud reisiteenuse suhtes kohaldatavates asjakohastes eeskirjades ja piirangutes, mis on teile enne broneeringu lõpetamist kättesaadavaks tehtud. Need reisiteenuste pakkujad on sõltumatud töövõtjad, mitte Hotels.com või tema sidusettevõtete agendid või töötajad. Hotels.com ja tema sidusettevõtted ei vastuta sedalaadi teenuste osutajate tegevuse, eksituste, tegevusetuse, info, garantiide, rikkumiste või hooletuse eest ega neist tuleneva tervisekahjustuse, surma, varalise või muu kahju või nõude eest.

 

Teil on teatud seadusjärgsed õigused. Neis siduvates tingimustes sätestatud välistused ja piirangud kehtivad ainult seadusega lubatud ulatuses. Miski neis siduvates tingimustes ei piira ega välista ettevõtte Hotels.com vastutust pettuse, kehavigastuste või surma eest, mille põhjuseks on ettevõtte Hotels.com hooletus.

 

 

21.  HEASTAMISKOHUSTUS 

 

Käesolevaga võtate endale kohustuse vabastada ettevõte Hotels.com ja tema sidusettevõtted ja/või nendega seotud teenuste osutajad ja nende töötajad ja esindajad mis tahes kahjutasu-, hüvitis-, viivise- ja täitenõuetest, hagidest, trahvidest ja kõikidest muudest materiaalsetest kohustustest, sh kandes põhjendatud õigusabi- ja raamatupidamiskulud, kui need tulenevad: a) teie käesolevate siduvate tingimuste või selles viidatud eeskirjade ja piirangute/dokumentide rikkumisest, b) teie õiguse või kolmanda osapoole õiguse rikkumisest või  c) teie poolt selle kodulehe kasutamisest. 

 

22.  LINGID MEIST SÕLTUMATUTE ETTEVÕTJATE VEEBISAITIDELE

 

See koduleht võib sisaldada hüperlinke veebisaitidele, mille haldaja ei ole Hotels.com. Need hüperlingid on kättesaadavad informatiivsel eesmärgil. Ettevõttel Hotels.com puudub kontroll sedalaadi veebisaitide üle ning me ei vastuta nende sisu ega teie tegevuse eest nendel saitidel. Hüperlinke kuvades ei soovita Hotels.com nendel veebisaitidel avaldatud materjale ega viita mingitele seostele nende saitide haldajatega. 

 

23.  KODULEHEL OLEV TARKVARA 

Kogu sellel kodulehel allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud tarkvara (edaspidi tarkvara) on ettevõtte Hotels.com, tema sidusettevõtete ja/või nendega seotud teenuste osutajate autoriõigusega kaitstud omand. Tarkvara kasutamist reguleerivad tarkvaraga kaasas oleva lõppkasutaja litsentsilepingu tingimused, kui selline on tarkvaraga kaasas (edaspidi litsentsileping). Keelatud on mis tahes tarkvara, millega on kaasas litsentsileping, allalaadimine ja kasutamine litsentsilepingu tingimustega mittenõustumise korral.

 

Mis tahes tarkvara puhul, millega ei ole kaasas litsentsilepingut, annab Hotels.com, L.P teile kui kasutajale isikliku, edasivolitamisele mittekuuluva õiguse kasutada tarkvara kodulehe vaatamiseks ja muul viisil vastavalt käesolevatele siduvatele tingimustele ning mitte ühelgi muul eesmärgil. Kogu tarkvara on teile kättesaadav ilma tasude ja teenustasudeta.

Kaardirakenduse kasutust kodulehel reguleerivad Google'i kasutustingimused, Microsofti kasutustingimused, Google'i privaatsusreeglid ja Microsofti privaatsusreeglid. Google ja Microsoft on jätnud endale õiguse oma kasutustingimusi ja privaatsusreegleid igal ajal oma äranägemisel muuta. Lisateave siit:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/et-ee/privacystatement

 

NB! Kogu tarkvara, sh kõik kodulehel leiduvad HTML-koodid ja Active X komponendid, kuulub ettevõttele Hotels.com, tema sidusettevõtetele ja/või nendega seotud teenuste osutajatele ning on kaitstud autoriõiguse ja rahvusvaheliste lepetega. Sellise tarkvara mis tahes viisil paljundamine või levitamine on seadusega selgesõnaliselt keelatud ja võib kaasa tuua range tsiviil- või kriminaalkaristuse. Õigusrikkujad võetakse vastutusele kõige karmimas korras.

 

EELNEVAT PIIRAMATA ON SELGESÕNALISELT KEELATUD SELLISE TARKVARA KOPEERIMINE VÕI PALJUNDAMINE TEISE SERVERISSE VÕI ANDMEKANDJALE TÄIENDAVA PALJUNDAMISE VÕI EDASTAMISE EESMÄRGIL. TARKVARA VÕIMALIKUD GARANTIITINGIMUSED ON SÄTESTATUD LITSENTSILEPINGUS.

 

Te võtate teatavaks, et sellisele tarkvarale ja mis tahes sellega kaasas olevale dokumentatsioonile ja/või tehnilisele teabele laienevad Ameerika Ühendriikide ekspordieeskirjad ja vastavad õigusaktid. Te kohustute mitte eksportima või reeksportima tarkvara otse või vahendaja kaudu ühessegi riiki, millele kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangud.

 

24.  Üldsätted

 

Te nõustute, et käesolevatest siduvatest tingimustest või kodulehe kasutamisest ei tulene teie ja ettevõtte Hotels.com vahelist ühisettevõtlust, äriõiguslikku partnerlust, töövõtulepingut ega esindussuhet.

 

Hotels.com järgib käesolevaid siduvaid tingimusi täites kehtivaid õigusakte ja menetluskorda ning ükski siduvate tingimuste säte ei välista ettevõtte Hotels.com alluvust õigusnõuetele seoses kodulehe kasutamisega teie poolt või Hotels.com kogutud teabega sedalaadi kasutuse kohta.

 

Kui mõni käesolevate siduvate tingimuste osa, sealhulgas eelpool sätestatud meiepoolne garantiikohustustest loobumine ja piiratud vastutus, osutub õiguslikult kehtetuks või rakendamatuks, siis asendab kehtetu või rakendamatu sätte kehtiv ja rakendatav säte, mille mõte kõige enam sarnaneb algse sätte mõttele, ning käesolevad siduvad tingimused jäävad kehtima.

 

Kui Hotels.com ei jõusta mõnd siduvate tingimuste sätet, siis seda ei tule tõlgendada selle sätte hilisemast jõustamisõigusest loobumisena.

 

Käesolevad siduvad tingimused (ja kõik teised siin viidatud nõuded ja siduvad tingimused) kujutavad endast teie ja Hotels.com vahelist lepingut kodulehe kasutamiseks ja muudavad kehtetuks kõik eelnenud või samaaegsed teie ja Hotels.com vahel elektrooniliselt, suuliselt või kirjalikult edastatud teatised ja avaldused seoses selle kodulehega. Käesolevate siduvate tingimuste väljatrükk ja mis tahes elektroonilisel kujul esitatud dokument kehtivad käesolevatest tingimustest tulenevates või nendega seonduvates kohtu- või haldusmenetlustes samal määral ja samadel tingimustel nagu teised, paberil olevad äridokumendid.

 

Kodulehel või käesolevates siduvates tingimustes mainitud väljamõeldud ettevõtete, toodete, isikute, tegelaskujude nimed ja/või andmed ei viita ühelegi reaalsele isikule, ettevõttele, tootele ega sündmusele.

 

Kõik õigused, mille üleandmises siin selgesõnaliselt kokku ei lepita, on kaitstud.

 

25.  Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

 

Selle lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust. Käesolevaga nõustute selle kodulehe kasutamisel tekkivate vaidluste lahendamisega eranditult Eesti Vabariigi kohtute poolt. Kodulehe kasutamine ei ole lubatud piirkondades, kus kehtiv õigus ei võimalda kõikide antud siduvate tingimuste, sh käesoleva peatüki sätete piiranguteta täitmist.

 

26.  Mobiiliäpi kasutamine

 

Käesolevas jaotises määratakse lisatingimused (edaspidi mobiiliäpi kasutustingimused), mis reguleerivad mobiiliäpi "Hotels.com Mobile" (edaspidi mobiiliäpp) kasutamist teie mobiiltelefonis, nutitelefonis või muus mobiilsideseadmes. Mobiiliäpi kasutamiseks vastaval nõustumisnupul klõpsamisega väljendate nõusolekut

 

 • käesolevate siduvate tingimustega,
 • mobiiliäpi kasutustingimustega ja
 • meie andmekaitse korraga;

 

edaspidi "meie kord või mobiiliäpi kasutustingimused". Meie eeskirjadega mittenõustumisel on mobiiliäpi kasutamine keelatud. Mittenõustumise korral klõpsake mittenõustumisnupul ning eemaldage mobiiliäpp oma seadmest.

 

Teie väljendatud nõustumise korral meie eeskirjadega volitame teid lihtlitsentsi tingimustel ja edasivolitamise õiguseta mobiiliäppi alla laadima, seadmes installima ja kasutama ning teeme teile kättesaadavaks mobiiliäpi sisu ja seal leiduva teabe (edaspidi sisu), sh majutusteenuste hindadele ja saadavusele kooskõlas meie eeskirjadega.

 

Kõik eelpool toodud siduvad tingimused, mis reguleerivad

 

 • meie kodulehe kasutamist teie poolt,
 • kogu sisu, kõiki teenuseid ja funktsioone, kogu tarkvara, kõiki sooduskoode ja preemiaprogramme, mis on meie kodulehel teile kättesaadavad,
 • meie ja teie õiguslikku suhet (sh meie vastutust teie ees) ning
 • meie õigusi,

 

säilitavad võrdselt ja täielikult oma kehtivuse ning on õiguslikuks aluseks ettevõtte Hotels.com mobiiliäpi ja sisu kasutamisele teie poolt. Kõik käesolevates siduvates tingimustes leiduvad viited kodulehele viitavad ühtlasi ka mobiiliäpile ja/või sisule ning vastavad sätted kehtivad mobiiliäpi ja/või sisu kasutamisel antud kontekstis. Kõik lepingut või siduvaid tingimusi puudutavad viited laienevad ühtlasi mobiiliäpi kasutamisele antud kontekstis. 

 

Mobiiliäpp on ette nähtud isiklikuks ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks.

 

Mobiiliäpi ja sisu kasutamise tingimusena kohustute mitte kasutama seda mobiiliäppi ja sisu seadusevastastelt või meie reeglitega mitte lubatud viisil.

 

Mobiiliäpi toimimiseks peab mobiilseadmel olema internetiühendus. Seadme internetiühenduse tagamiseks vajalike toimingute ja kõikide teie sideteenuse pakkuja poolt mobiiliäpis saadetavate ja vastuvõetavate andmete eest nõutava tasu (sh rändlusteenuse tasu) maksmise eest vastutate teie. Arvestage, et mobiiliäpp edastab oma tavapärase töö käigus automaatselt teatavaid väikesi andmekoguseid. Lisateavet leiate allpool jaotisest "Teiega ja mobiiliäpi kasutamisega seotud teave".

 

Välja arvatud käesolevates siduvates tingimustes selgesõnaliselt väljendatud või teie asukohariigi õiguses määratletud juhtudel, kohustute käesolevaga

 

 • mobiiliäppi ja sisu mitte kopeerima, välja arvatud juhtudel, kui sisu kopeerimine on seotud mobiiliäpi tavapärase kasutamisega;
 • mobiiliäppi ja sisu mitte välja rentima, kasutamiseks edasi volitama, välja laenutama, tõlkima, ühendama teise äpiga, mugandama ega kohandama;
 • mitte muutma mobiiliäppi ega sisu või nende komponente ega lubama mobiiliäpi või sisu või nende mis tahes komponendi kasutamist mõne teise programmi koosseisus või osana;
 • mitte pöördtransleerima, pöördkompileerima ega konkurentsi otstarbel analüüsima mobiiliäppi või sisu või nende komponente või valmistama või püüdma valmistada mobiiliäpi või sisu või mõne nende komponendi alusel tuletisi, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses, ning
 • mitte üle andma ega muul viisil kättesaadavaks tegema mobiiliäppi või sisu või nende komponente (sealhulgas programmiandmed väljundkujul, objekt- ja lähteprogrammi andmed väljundkujul, objektkood ja lähtekood) kolmandatele isikutele.

 

Te võtate teatavaks, et

 

 • kõik mobiiliäpiga ja sisuga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad ettevõttele Hotels.com või seotud teenuste osutajatele või allhankijatele. Need õigused on kaitstud siseriiklikult ja rahvusvaheliste lepingutega. Kõigile nimetatud õigustele kehtib õiguskaitse.
 • Te võtate teatavaks, et teil on mobiiliäpile ja sisule üksnes piiratud kasutusõigus meie poolt ettenähtud korras, ega ole nendega seoses muid õigusi ning
 • et mobiiliäpile ja mis tahes sellega kaasas olevale dokumentatsioonile ja/või tehnilisele teabele laienevad Ameerika Ühendriikide ekspordieeskirjad ja vastavad õigusaktid. Te kohustute mitte eksportima või reeksportima mobiilirakendust otse või vahendaja kaudu mitte ühessegi riiki, millele kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangud.
 • mobiiliäpp on teile kättesaadav ilma teenustasuta.

 

Teie ja mobiiliäpi kasutamisega seotud teave

 

Teiega seotud teabe käitlemist reguleerib meie andmekaitse kord. Mobiiliäppi kasutades nõustute andmete sellise töötlemisega, seega lugege meie andmekaitse kord hoolikalt läbi. 

 

Nagu näeb ette ja kirjeldab meie andmekaitse kord, kogub mobiiliäpp automaatselt alljärgnevat teavet:

 

 • kuidas te mobiiliäppi kasutate;
 • millist sisu te vaatate;
 • mobiiliäpi kasutamisel ilmnevad tehnilised tõrked ja probleemid.

 

Mobiiliäpi kasutamisega kinnitate, et olete sedalaadi teabe kogumisest teadlik ja nõustute sellega.

 

Kui kasutate mobiiliäpi funktsiooni "pakkumised minu lähikonnas", kasutame teie asukoha läheduses olevate majutusasutuste leidmiseks asukoha määramist teie mobiilseadme GPSi abil või mobiilsidevõrgu kaudu. Kuigi see teave on anonüümne, võib see sisaldada teie täpset või ligikaudset asukohta mobiiliäpi kasutamise ajal. Seda teavet kasutatakse ainult majutusasutuste leidmiseks, nagu näeb ette ja kirjeldab meie isikuandmete kaitse kord. Kui mobiiliäpi funktsioon "pakkumised lähiümbruses" ei ole aktiveeritud, siis asukoha andmete kogumist mobiiliäpi kaudu ei toimu. Kasutades funktsiooni "pakkumised lähiümbruses" kinnitate, et olete teadlik ja nõustute sedalaadi asukohaandmete kasutamisega ettevõtte Hotels.com poolt, eesmärgiga pakkuda teile mobiiliäpi kaudu teie asukohaga seotud sisu ja teenuseid. Asukoha määramine mobiiliäpis on võimalik igal ajal välja lülitada äpi menüüst.

 

Kehtetuks muutumine

 

Ettevõttel Hotels.com on õigus mobiiliäpi kasutustingimused teile saadetava kirjaliku teate alusel koheselt kehtetuks tunnistada, kui

 

 • tuvastatakse kasutustingimuste raske või korduv rikkumine teie poolt või
 • kui Hotels.com otsustab omal äranägemisel mobiiliäpi pakkumise tervikuna või osaliselt lõpetada.

 

Kehtetuks muutumise korral

 

 • kaotavad kehtivuse kõik teile kasutustingimustega antud õigused seoses mobiiliäpi või sisuga;
 • te olete kohustatud täielikult lõpetama mobiiliäpi ja sisu kasutamise ning
 • te olete kohustatud kustutama mobiiliäpi oma seadmest.

 

Need mobiiliäpi kasutustingimused on õiguslikult siduvad mõlemale osapoolele ning meie ja teie õigusjärglastele ja esindajatele. Mobiiliäpi kasutustingimustest teile tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi ei ole lubatud üle kanda teisele isikule või muul viisil delegeerida ilma meie eelneva kirjaliku loata. Nendest kasutustingimustest meile tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi võib igal ajal üle kanda või delegeerida alltöövõtu vormis või muul viisil.

 

Mobiiliäpi kasutustingimustest tulenevate teie kohustuste või meie õiguste või nõuete mittejõustamist ei loeta nendest õigustest või nõuetest loobumiseks ja see ei vabasta teid vastavate kohustuste täitmisest. Mis tahes meiepoolset lepingulise õiguse kasutamata jätmist ei saa tõlgendada selle õiguse edaspidise mittekasutamise alusena. Ükski meiepoolne mobiiliäpi kasutustingimuste sätte jõustamata jätmine ei astu jõusse enne selle sõnaselget meiepoolset kinnitamist kirjalikult.

 

Apple'i seadmed

 

Kui te kasutate mobiiliäppi Apple'i seadmes (nt iPhone, iPod või iPad), siis kinnitate lisaks eelnevate kasutustingimustega nõustumisele järgnevat:

 

 • te olete teadlik, et antud kasutustingimused kehtivad ainult teile ja meile, mitte ettevõttele Apple Inc juriidilise aadressiga One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A (edaspidi Apple);
 • teile antud litsents mobiiliäpi kasutamiseks on edasiandmisele mittekuuluv lihtlitsents mobiiliäpi kasutamiseks teie omandis või valduses olevas Apple'i mobiilseadmete opsüsteemiga (iOS) varustatud tootes;
 • te olete teadlik, et Apple ei kohustu pakkuma teile selle mobiiliäpi jaoks vajalikku hooldust ega tugiteenuseid;
 • mobiiliäpi mittevastavusel mis tahes garantiinõuetele võite sellest teatada Apple'ile, misjärel Apple tagastab teile äpi ostuhinna (kui äpp oli tasuline); ülejäänud osas on Apple vastavalt kehtivale õigusele mobiiliäpiga seotud garantiikohustustest maksimaalses ulatuses vabastatud;
 • te olete teadlik, et mobiiliäpiga seotud kõikide teie ja kolmandate isikute nõuete täitja oleme meie, mitte Apple;
 • te olete teadlik, et kui kolmanda isiku hinnangul kujutab see mobiiliäpp või selle äpi kasutamine teie poolt endast selle isiku intellektuaalomandi õiguste riivet, siis puudub Apple'il kohustus taoliste väidete tõelevastavust kontrollida või pakkuda teile õiguskaitset või rahuldada taoliste intellektuaalomandi õiguste riivega seotud nõudeid;
 • te kinnitate, et teie asukohariigi suhtes ei ole Ameerika Ühendriikide valitsus kehtestanud embargot ja et see riik ei kuulu Ameerika Ühendriikide valitsuse koostatud terroriste toetavate riikide loetellu ning teile ei ole isiklikult kehtestatud Ameerika Ühendriikide valitsuse sanktsioone või keeldusid;
 • olete teadlik ja nõustute, et Apple ja Apple'i allettevõtted on antud mobiiliäpi kasutustingimuste suhtes huvitatud isikud ja teie nõustumise korral nende tingimustega on Apple'il õigus huvitatud isikuna nõuda nende täitmist teie poolt.

 

REISIMÜÜJA
 
Hotels.com on reisimüüja igas allpool loetletud osariigis:
California registreerimisnumber: 2083949-50 
Florida registreerimisnumber: ST-36670 
Hawaii registreerimisnumber: TAR 7105
Iowa registreerimisnumber: 862 
Nevada registreerimisnumber: 2007-0019
Registreerimine reisimüüjana Californias ei kujuta endast riigi heakskiitu.
 
NEW YORGI OSARIIGI MAKSUDE REGISTREERIMINE
 
Hotels.com L.P. New Yorgi müügimaksu teenusepakkuja registreerimisnumber on 752942061 ja selle New Yorgi hotelli KMKR nr on 033984. 
 
Lisateabe saamiseks klõpsake siin: New Yorgi osariigi sertifikaat New Yorgi sertifikaat 

 

Muudetud: 30. märts 2021

 

© 2021 Hotels.com L.P. Kõik õigused kaitstud.