Otse pealehele.
Teil on küsimus oma isikuandmete kohta või muretsete oma privaatsuse pärast või soovite kasutada oma õigusi?
Lisateabe saamiseks külastage meie klienditeenindusportaali.
Portaali kaudu saate esitada taotluse oma teabele ligipääsemiseks või selle uuendamiseks, sulgeda konto või kustutada andmeid. Meie privaatsusmeeskond võtab kindlasti teiega otse ühendust.

Isikuandmete kaitse kord

Viimati uuendatud: 27.07.2018
Sissejuhatus
Hotels.com austab teie õigust privaatsusele ja suhtub teie privaatsusesse tõsiselt. Hotels.com on võtnud endale kohustuseks kaitsta isikuandmeid, mis te meile annate. Selles isikuandmete kaitse korras selgitatakse, kes me oleme, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja jagame, kuidas saate meile antud andmeid hallata ja oma õigusi kasutada ning kuidas me teie andmeid kaitseme. See isikuandmete kaitse kord on seotud nende isikuandmete meiepoolse kasutamisega, mida me teilt meie veebiteenuste, sh veebisait, rakendus ja veebibroneeringu rakendusliidesed (st meie partnerite kasutatavad veebibroneeringu tööriistad), kaudu kogume (edaspidi „veebiteenused”) või mida te meile muul moel annate (edaspidi ühiselt „teenused”).
Mida Hotels.com teeb?
Hotels.com pakub teile reisiteenuseid ja võimaldab meie teenuste kaudu broneerida hotellitube ja eri reisipakette. Samuti pakume oma teenuseid reisipartnerite veebisaitide kaudu. Me pakume oma klienditeeninduse kaudu teile kliendituge, tegeledes probleemidega, mis teil broneerimisel ette võivad tulla.
Allpool on toodud oluline teave selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame.
 • Me kasutame teie (ja teiega koos reisivate isikute) andmeid reisibroneeringute tegemiseks.
 • See tähendab teie broneeringuandmete jagamist meie pakkujate või varaomanikega, et nad saaksid teie broneeringu täita.
 • Samuti kaasame teisi kolmanda osapoole teenusepakkujaid, kes pakuvad teenuseid või täidavad ülesandeid meie nimel.
 • Kui nõustute turundusteadete saamisega, anname teile teada eripakkumistest, mis võivad teid huvitada. Teil on võimalik reklaamteadetest igal ajal loobuda.
 • Saate meiega ühendust võtta oma teabe uuendamise või sellele juurde pääsemise küsimustes meie klienditeenindusportaali kaudu või kasutades jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta?” olevaid kontaktandmeid.
 • Me kasutame küpsiseid, et teie veebiteenuste kasutamise kogemust parandada, et saaksime analüütilisi andmeid, mis aitavad meie teenuseid üldiselt parandada, ning et koguda teavet teid huvitavate reisisihtkohtade kohta, nii et saaksite näha teile asjakohasemaid reklaame ja pakkumisi.
 • Aeg-ajalt, enamasti pärast teie suhtlust meiega, palume teilt tagasisidet, veendumaks, et pakume teile parimat võimalikku teenust.
 • Teie isikuandmete vastutav töötleja on Hotels.com, L.P. USA. Kui kasutate meie teenuseid väljaspool Ameerika Ühendriike, pange tähele, et teie andmeid võidakse edastada väljapoole teie riiki või piirkonda (ning neid seal säilitada ja töödelda), sh Ameerika Ühendriikidesse, kus asuvad meie serverid ja käitatakse keskset andmebaasi. Võite kindel olla, et võtame teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks asjakohased meetmed.
Soovitame teil see isikuandmete kaitse kord täielikult läbi lugeda, et oleksite kõigest vajalikust teadlik. Kui soovite aga lugeda selle isikuandmete kaitse korra konkreetset jaotist, saate menüüs klõpsata vastavat kiirlinki.
Kui teil on oma isikuandmete kasutamise kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust klienditeenindusportaali kaudu, mille lingi leiate selle dokumendi allosas olevast jaotisest „Kuidas meiega ühendust võtta”.
Välised lingid
Kui meie veebiteenustes on link teistele veebisaitidele või rakendustele, ei kehti nende linkide kaudu avanevatele veebisaitidele või rakendustele see isikuandmete kaitse kord. Seetõttu soovitame teil lugeda nendes teistes veebikeskkondades olevaid isikuandmete kaitse kordi, et mõista, kuidas nemad isikuandmeid koguvad, kasutavad ja avalikustavad.
Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks?
Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks?
Andmed, mis te meile ise annate
Võime paluda teil oma isikuandmeid otse meile anda. Näiteks võime paluda teil vajaduse korral meile anda oma kontaktandmed, nagu täisnimi, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja sünniaeg, et:
 • saaksite teha reisibroneeringut;
 • saaksite omale konto luua või registreerida;
 • saaksime pakkuda teile teenuseid ja teavet, mida soovite, nt teie broneeringu üksikasju;
 • meil oleks teie hädaabikontakti number;
 • uuendada pideva lendaja või kliendiprogrammi andmeid;
 • saaksite end registreerida meie turundusteadete tellijaks ning/või
 • et saaksite meile päringuid saata.
Samuti peate makse tegemiseks meile andma oma maksja andmed (nt maksekaardi number, kaardi omaniku nimi ja kaardi kehtivuse lõpp).
Samuti võidakse teilt nõuda teavet teie broneeringu teiste reisijate kohta, teie turunduseelistusi ja lisateavet, kui osalete küsitluses või kampaanias. Konto loomisel küsitakse teilt kasutajanime või liikme tunnuskoodi ning parooli.
Teie isikuandmed võidakse siduda ka küpsistega, et võimaldada meie veebiteenuste korralik toimimine, salvestada meie veebiteenustes teie reisiotsingud ning koguda teavet selle kohta, kuidas te meie veebiteenuseid kasutasite. Lisateabe saamiseks lugege meie küpsistepoliitikat.
Kui olete ärikontoga töötaja, teenusepakkuja või muu äripartner, nt varaomanik, varahaldaja või reisibüroo, võivad teie kohta kogutud andmed hõlmata tööandjat, töötaja tunnuskoodi või muid asjakohaseid üksikasju.
Isikuandmete erikategooriad
Teatud isikuandmeid, nt valitsuse väljastatud isikukoodid, usku, tervist või seksuaalsust puudutavad andmed, peetakse tundlikeks ja need vajavad lisakaitset kohaldatavate seaduste kohaselt. Me piirame tingimusi, mille korral võime koguda tundlikke isikuandmeid. Kogutavate tundlike isikuandmete mõned näited on järgmised.
 • Terviseandmeid võib olla vaja sobivate majutus-, erivajadus- või reisitingimuste pakkumiseks.
 • Valitsuse väljastatud isikutuvastusnumbrid, nagu passi või juhiloa number, võivad olla vajalikud lendude, sõidukirendi või muude reisibroneeringute tegemiseks.
 • Muu teave, mida võite enda soovil jagada ja mis võib kätkeda või vihjata usu- ja terviseandmetele või muule teabele, nt eridieet.
Vabatahtlikult antud teave reisikaaslas(t)e kohta.
Kui teete meie veebiteenuste kaudu broneeringu kellegi teise eest, palume selle isiku isikuandmeid ja reisieelistusi. Enne meile teise isiku isikuandmete ja reisieelistuste andmist peate küsima tema nõusolekut. Teie reisikaaslase andmeid saab vaadata ja muuta vaid teie konto kaudu. Kui teie reisikaaslane soovib oma andmeid ise muuta või kustutada, saab ta meiega otse ühendust võtta isikuandmete kaitse korra lõpus olevate kontaktandmete kaudu.
Andmed, mida kogume automaatselt
Kui kasutate meie reisiteenuseid, võime teatud andmeid koguda automaatselt teie seadme kaudu. Mõnes riigis, sh Euroopa Majanduspiirkonna riikides, peetakse neid andmeid kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt isikuandmeteks.
Täpsemalt võivad meie poolt automaatselt kogutud andmed hõlmata teie IP-aadressi, seadme kordumatuid identifitseerimisnumbreid, brauseri tüüpi (nt Firefox, Safari või Internet Explorer), teie internetiühenduse pakkujat, operatsioonisüsteemi ja operaatorit. Veebisaidi kasutajatelt kogutakse ka andmeid nende veebisaitide kohta, kust veebisaidile tuldi või kuhu veebisaidilt minnakse, ja üldist geograafilist asukohta (nt riik või linn).
Samuti võime koguda muid tehnilisi andmeid, nagu seda, kuidas teie seade on meie veebiteenuseid kasutanud, sh leheküljed, mida on külastatud, ja lingid, millele on klõpsatud, st vaadatud reisid ning nende kuupäevad ja kellaajad.
Nende andmete kogumine võimaldab meil paremini mõista oma veebiteenuste külastajaid, teada, kust nad tulevad ning milline veebiteenuste sisu neid huvitab. Neid andmeid kasutame oma siseanalüüsiks ja selleks, et oma külastajate jaoks veebiteenuste kvaliteeti ja asjakohasust parandada, nt kasutajakogemuse ja otsingute kohandamise ning kasutajaid huvitada võivate reklaamide näitamise teel. Neid automaatseid andmeid kasutame ka pettuse ennetamiseks ja tuvastamiseks.
Neid andmeid võidakse koguda küpsiste ja muu sarnase jälgimistehnoloogia abil, mida on selgitatud jaotises „Küpsised ja muu jälgimistehnoloogia”.
Andmed, mida kogume, kui kasutate rakendusi
Kui kasutate nutitelefoni rakendust, tahvelarvuti rakendust või muude platvormide rakendusi (edaspidi ühiselt vastavalt kas „rakendus” või „rakendused”), kogume ka järgmisi andmeid.
Andmed nende rakenduste töö kohta, kuhu sisenete ja mida kasutate. See võimaldab meil tuvastada rakenduste neid valdkondi, mis meie kliente huvitavad, et saaksime rakendusi kohandada ja pidevalt täiustada.
Iga rakendus saadab meile seadme kordumatu identifikaatori (edaspidi „UID”), st numbrite või märkide jada, mis on ainult teie seadmel. Kasutame seda ainult rakenduse esimesel avamisel, et kinnitada reklaamivõrgustikele nende vastavate reklaamribade ja muude turundustööriistade klõpsamisest tulenev allalaadimiste arv. Kui antud on e-posti aadress, seostame selle teie praeguse UID / küpsise ID-ga, et kasutamine oleks kõigis seadmetes sujuv.
Kui kasutate rakenduse funktsiooni „praeguse asukoha lähedal asuvate hotellide leidmine”, kasutame (juhul kui teie seade kasutab GPS-i või sarnast tehnoloogiat) teie praeguse asukoha teavet asjakohase sisu või muu lokaliseeritud teabe kuvamiseks. Me kogume asukohaandmeid ainult juhul, kui te selgelt kasutate asukohapõhist funktsiooni, ning te võite asukohaandmete kogumise igal ajal oma telefoni seadete menüüst välja lülitada.
Iga rakendus saadab krahhi minemise või hangumise korral meile ka tõrketeabega teavituse. Nii saame tõrget uurida ja parandada uute versioonide jaoks rakenduse stabiilsust. Nende tõrketeavituste osana saadab rakendus meile andmed mobiilseadme tüübi ja versiooni, UID, tõrke esinemise aja, kasutatud funktsiooni ja rakenduse oleku kohta tõrke esinemise ajal. Neid andmeid kasutame ainult vea põhjuste uurimiseks ja tõrgete kõrvaldamiseks. Neid andmeid võime kasutada tõrke põhjuste uurimiseks ja tõrgete kõrvaldamiseks ning aitamaks teil poolelijäänud broneeringut lõpetada.
Teil on alati võimalus kontrollida, milliseid andmeid rakendus meile saadab. Seda saate teha, muutes mobiilseadme seadeid või seadete menüüs rakenduse seadeid. Samuti võite rakenduse oma seadmest täiesti kustutada ja kasutada meie teenuseid veebisaidi vahendusel.
Andmed, mida saame kolmanda osapoole allikatest
Samuti võime aeg-ajalt ja seaduslikult hankida teid puudutavaid isikuandmeid oma tütarettevõtetelt, äripartneritelt ja muudest sõltumatutest kolmanda osapoole allikatest ning lisada need oma konto andmetele. Sedalaadi andmete hulka kuuluvad näiteks uuendatud kontaktandmed (nt e-posti aadressi), ostude ajalugu ja demograafilised andmed.
Andmed, mida kogume, kui võtate meiega ühendust järgmistel meetoditel.
Sotsiaalmeedia: sotsiaalmeediafunktsioonide kasutamisel meie veebiteenustes või sotsiaalmeedia teenusepakkujate juures võime saada teid puudutavaid andmeid vastava sotsiaalmeedia teenusepakkuja kaudu kooskõlas nende isikuandmete kaitse korrale. Näiteks pakume võimalust registreeruda meie veebisaidil, kasutades funktsiooni „Seo Facebookiga”, mis võimaldab meie veebisaidile sisse logida Facebooki kasutajatunnustega, ilma et peaksite veebisaidile sisselogimiseks eraldi andmeid sisestama.
Sedalaadi sotsiaalmeediafunktsioonide kasutamisel võime saada teid puudutavaid andmeid, nagu nimi, profiilifoto, sugu, sünniaeg, e-posti aadress, linn või piirkond ja muud andmed, mille olete otsustanud oma sotsiaalmeedia kontol avalikustada. Sõltuvalt teie privaatsusseadetest saame andmeid, mida olete pakkunud oma sotsiaalmeedia teenusepakkujale oma vastavate asukohtade (edaspidi „asukohaandmed”) kohta, et teile asjakohast sisu pakkuda. Me ei salvesta ega kasuta andmeid, mis puudutavad teie sõpru, kellega olete sotsiaalmeedia saidil seotud.
Samuti võime saada sotsiaalmeedia teenusepakkujatelt andmeid selle kohta, kuidas te kasutate meie rakendust, mis on nende veebisaidil. Seetõttu soovitame teil lugeda oma kasutatava sotsiaalmeedia teenusepakkuja isikuandmete kaitse korda.
Kõnede jälgimine ja salvestamine: meie klienditeenindusse saabunud ja sealt väljunud kõnesid võidakse salvestada või jälgida kvaliteedi kontrollimise, analüütika, kohtuvaidluste korral meie kaitsmise ja personali koolitamise eesmärgil. Kõnede salvestusi säilitatakse kooskõlas selle isikuandmete kaitse korraga. Kõne ajal teilt saadud isikuandmeid käsitletakse selle isikuandmete kaitse korra sätetega kooskõlas.
Muu veebisuhtlus: meie veebiteenuste kaudu meiega toimunud interaktsioone, nt vestlust, salvestatakse ja jälgitakse kvaliteedi kontrollimise, kohtuvaidluste korral meie kaitsmise ja personali koolitamise eesmärgil. Neid andmeid töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas selle isikuandmete kaitse korraga.
Küpsised ja muu jälgimistehnoloogia
Küpsiseid ja sarnast jälgimistehnoloogiat (edaspidi ühiselt „küpsised”) kasutame teie isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks, sh huvipõhise reklaami pakkumiseks. Lisateavet meie ja meie teenusepakkujate kasutatavate küpsiste tüüpide, nende kasutamise põhjuste ning selle kohta, kuidas saate küpsiseid kontrollida, lugege meie küpsistepoliitikast. Võime kombineerida andmeid, mis te meile annate, teie tehingute andmete ja meie nimel teenuseid pakkuvatelt kolmandatelt osapooltelt teie kohta saadud andmetega. Küpsiste ja sarnase tehnoloogia kaudu saadud andmed võivad võimaldada meil jälgida seadmeid ja kasutajate teekonna andmeid, mis on küpsistega seotud.
Üldiselt kasutame teilt kogutud isikuandmeid ainult selles isikuandmete kaitse korras kirjeldatud eesmärkidel või eesmärkidel, mida selgitame teile teie isikuandmete kogumise hetkel.
Kellega me teie isikuandmeid jagame?
Teie isikuandmeid võime avalikustada järgmistele andmesaajate kategooriatele.
Meie kontserni ettevõtted jagavad aeg-ajalt teie isikuandmeid Expedia Groupi partnerettevõtetega, mis on loetletud aadressil expediagroup.com. Jagamine võimaldab meil teile pakkuda, kui olete selleks nõusoleku andnud, nagu seadusega nõutud, nii reisimisega seotud kui muud teavet toodete ja teenuste kohta, mis meie hinnangul võiksid teid huvitada. Samuti võime juhul, kui saadate meile päringu kodumajutuse broneerimise kohta muu Expedia Groupi brändi kaudu, nt HomeAway, jagada kodumajutuse omanikuga teie eelnevate reiside arvu ja taset, mis teil Expedia Groupi brändi juures on (kuid mitte muid üksikasju), nii et omanikul oleks teie peatumist kinnitades suurem kindlustunne. Teie andmete osas, millele meie emaettevõttel ja partnerettevõtetel on juurdepääs, järgitakse vähemalt sama rangeid reegleid kui on kirjeldatud käesolevas isikuandmete kaitse korras. Samuti järgivad need ettevõtted kampaaniateabe levitamisel kehtivaid seadusi ja miinimummeetmena annavad igas reklaami eesmärgil saadetavas e-kirjas teile võimaluse loobuda sedalaadi e-kirjade saamisest.
Kolmanda osapoole teenusepakkujad, kes meile andmetöötlusteenuseid pakuvad (näiteks meie veebiteenuste osutamine, nende funktsionaalsuse tagamine või turvalisuse täiustamine) või kes töötlevad isikuandmeid nt maksekaardi töötlemiseks, ärianalüütikaks, klienditeeninduseks, turunduseks, küsitluste või loosimiste levitamiste, teie huvide jaoks kohandatud veebireklaamide pakkumise hõlbustamiseks ja pettuse ennetamiseks. Kui kolmanda osapoole teenusepakkujatel on andmetele juurdepääs, koguvad nad neid vaid oma tööülesannete täitmiseks. Neil ei ole lubatud andmeid muul eesmärgil jagada ega kasutada.
Äripartnerid, kellega koos võime tooteid või teenuseid pakkuda või kelle tooteid või teenuseid võidakse pakkuda meie veebiteenustes. Kui teie soovitud toote või teenusega on seotud kolmandast osapoolest äripartner, on tema nimi ära toodud kas üksi või koos meie nimega. Kui soovite nendele lisateenustele juurdepääsu, jagame aeg-ajalt nende partneritega teie kohta teavet, sh isikuandmeid. Äripartneri näitena võib nimetada kolmanda osapoole kliendiprogramm, mille jaoks broneerimisega punkte kogute.
Reisiteenuste pakkujad, nt hotell, lennufirma, autorent, varaomanikud ning, kui see on asjakohane, vabaajategevuste pakkujad, rongi- ja ringsõiduliinid, kes teie reisibroneeringuid täidavad. Kõiki teenuseid, mida osutavad kolmandad osapooled, nimetatakse kolmanda osapoole teenusteks. Pange tähele, et need teenusepakkujad võivad ka teiega ühendust võtta, et teie kohta lisateavet saada, teie reisibroneeringut hõlbustada või vastata teie esitatud arvutusele kooskõlas nende endi isikuandmete kaitse korraga. Aeg-ajalt võime anonüümseid arvustusi jagada oma hotelliteenuse pakkujatega. Sellistel juhtudel jagame arvustaja nime ja kontaktandmeid vaid juhul, kui ta on selgelt meil seda teha lubanud. Me ei võta vastutust juhtude eest, kui hotell tuvastab arvustuse sisu põhjal teie isiku ja võtab teiega otse ühendust.
Sotsiaalmeedia teenusepakkujad. Kui kasutate teatud sotsiaalmeedia funktsioone meie veebiteenuste kaudu, siis jagate andmeid sotsiaalmeedia teenusepakkujaga (nt Facebook). Jagatud teavet (sh andmeid, mida saame sotsiaalmeedia teenusepakkuja kaudu) reguleerib sotsiaalmeedia isikuandmete kaitse kord. Sotsiaalmeedia teenusepakkujad peavad teid teavitama sellest, kuidas te saate nende saidil oma privaatsusseadeid muuta.
Kui ühendate oma Hotels.com konto sotsiaalmeedia teenusepakkujaga, nt funktsiooni „Seo Facebookiga” abil, võime sellel sotsiaalmeedia teenusepakkuja platvormil avaldada meie teenuste (nt preemiad ja kliendiprogramm või arvustused, mida meie veebiteenustes postitate) teiepoolse kasutamisega seotud andmed. Sellist teavet võidakse avaldada ka selle sotsiaalmeedia teenusepakkuja veebisaitidel või teenustes. Sotsiaalmeedia teenusepakkuja platvormil avaldatud teave omistatakse sotsiaalmeedia teenusepakkuja kontole, millega teie Hotels.com konto on seotud.
Sedalaadi teabe automaatset avalikustamist saate keelata antud sotsiaalmeedia teenusepakkuja veebisaidil oma privaatsusseadeid muutes. Me ei avalda sotsiaalmeedia teenusepakkujatele teie Hotels.com konto numbrit ega kontoandmeid. Kui seote oma Hotels.com konto sotsiaalmeediaga, võime edastada teie sotsiaalmeedia kasutajanime ja foto teistele Hotels.com klientidele. Sedalaadi teabe jagamist saate keelata antud sotsiaalmeedia teenusepakkuja veebisaidil oma privaatsusseadeid muutes.
Iga pädev õiguskaitseasutus, reguleeriv asutus, valitsusasutus, kohus või muu kolmas osapool, kui meie arvates on avalikustamine vajalik i) kohaldatavast seadusest või määrusest tulenevalt, ii) meie seaduspäraste õiguste kasutamiseks, kehtestamiseks või kaitsmiseks või iii) teie või muu isiku huvide kaitsmiseks.
Kui see on meie hinnangul vajalik seadusevastaste tegevuste või kahtlustatavate seadusevastaste tegevuste uurimiseks, ärahoidmiseks või nende vastu meetmete võtmiseks, meie ettevõtte, selle veebisaidi, meie klientide ja teiste isikute õiguste, vara ja ohutuse kaitseks või tulenevalt meie teenuste kasutustingimustest ja teistest lepetest.
Seoses äriõiguslike toimingutega, nt ettevõtte jagunemise, liitmise, konsolideerumise või varade müügiga või ebatõenäolise pankrotiga. Omandamise korral teavitame ostjat, et ta võib teie isikuandmeid kasutada ainult selles isikuandmete kaitse korras selgitatud eesmärkidel. Muu isik, kui meil on teie nõusolek avalikustamiseks.
Meil pole võimalik selles isikuandmete kaitse korras loetleda kõiki andmesaajaid, kuna neid on palju ja kuna see teave muutub tihti. Andmesaajate kategooriaid selgitatakse üksikasjalikumalt eespool selle jaotise alapunktides, näiteks on nendeks reisiteenuse pakkujad, nagu hotellid, lennufirmad, autorendifirmad ja vabaajategevuste pakkujad, kes võimaldavad meil teie broneeringut täita. Kui teil on küsimusi kolmandate osapoolte andmejagamise kohta, võtke meiega ühendust selle isikuandmete kaitse korra lõpus olevate kontaktandmete kaudu.
Võime ka jagada koond- või anonüümset teavet kolmandatele isikutele, sh reklaamiettevõtetele ja investoritele. Näiteks võime avaldada reklaamiettevõttele veebisaidi külastajate arvu või populaarseimad hotellid ja puhkusekohad. See teave ei sisalda isikuandmeid ja seda kasutatakse, et arendada sisu ja teenuseid, mis meie kasutajatele loodetavasti huvi pakkuvad.
Kuidas me teie andmeid kasutame?
Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused (ainult EMP-s resideeruvad külastajad)
Kui olete Euroopa Majanduspiirkonnas resideeruv külastaja, oleneb meie õiguslik alus selles isikuandmete kaitse korras kirjeldatud isikuandmete kasutamiseks ja kogumiseks konkreetsetest isikuandmetest ja konkreetsest kontekstist, kus me neid kogume.
Tavaliselt kogume teilt isikuandmeid vaid juhtudel, kui i) meil on isikuandmeid vaja teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, ii) töötlemine on meie õigustatud huvi ja seda ei kaalu üles teie õigused või iii) meil on selleks teie nõusolek. Mõnel juhul on meil teie isikuandmete kogumiseks seadusjärgne kohustus, näiteks kui vajame teie tehingute ajalugu oma seadusjärgsete finants- ja maksukohustuste täitmiseks.
Kui palume teil meile isikuandmeid anda selleks, et täita oma seadusjärgseid nõudeid või täita teiega sõlmitud lepingut, teavitame teid sellest kohasel ajal ja selgitame, kas isikuandmete andmine on teile kohustuslik või mitte (ning missugused on võimalikud tagajärjed, kui te oma isikuandmeid ei anna).
Kui kogume ja kasutame teie isikuandmeid oma (või kolmanda osapoole) õigustatud huvi tõttu, on selleks huviks tavaliselt meie platvormi käitamine ja teiega suhtlemine, et saaksime teile oma teenuseid pakkuda, turvakontroll, kui meiega ühendust võtate, meie õigustatud ärihuvi, näiteks teie päringutele vastamine, oma platvormi täiustamine ja turunduse tegemine, ning ebaseadusliku tegevuse tuvastamine ja ennetamine. Meil võib olla muid õigustatud huvisid ja vajaduse korral me selgitame teile neid selleks kohasel ajal.
Kuidas me oma õigustatud ärihuvisid kindlaks määrame?
Me teeme hindamise, tagamaks,
 • et meie huvi teie andmete kasutamiseks on õigustatud (st meil on selge ärivajadus) ning
 • et ärivajadus ei kaalu üles teie privaatsusõigusi.
Selle kindlaks määramisel me hindame potentsiaalset mõju, mis andmete konkreetsel kasutusel teile kui kliendile on ning võrdleme seda oma ärivajadustega, püüdes leida tasakaalu. Samuti rakendame võimalike ohtude minimeerimiseks mitmeid turvameetmeid.
Näiteks on e-kaubandusettevõttena meie õigustatud ärihuvi broneerimise ajal kliendi turunduseelistuste kogumine. Me usume, et see ei kahjusta põhjendamatult teie privaatsusõigusi, kuna te võite edaspidi soovida meie toodetest ja teenustest teada saada. Sellegipoolest tagame teie privaatsusõigusi kaitstes, et saate neist reklaamteadetest igal ajal loobuda konto, e-kirja enda või klienditeeninduse kaudu.
Eespool toodud õiguslike alustega kooskõlas kasutame kogutud teavet järgmistel põhjustel:
 • teie tehtud tehingute (nt hotelli broneerimine) täitmiseks;
 • teile reisikinnituste ja tulevast reisi puudutavate oluliste muudatuste edastamiseks (e-kirja, SMS-i ja/või tõuketeatiste teel);
 • teie isiku tuvastamiseks pettuse ennetamise eesmärgil;
 • teie konto haldamiseks, sh maksete töötlemine;
 • teiega suhtlemiseks, eriti juhul, kui broneeringus on muudatusi;
 • broneeringuga seotud klienditeeninduse pakkumiseks või teie tehtud päringule vastamiseks;
 • et mõõta huvi meie toodete, teenuste ja veebisaidi töö vastu ning neid täiustada;
 • teie teavitamiseks eripakkumistest, kupongidest, loosimistest ning reisimisega seotud toodetest ja teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda. Neid teavitusi võite saada e-kirja, tõuketeatiste või posti teel või kolmanda osapoole saitidel olevate reklaamide, sh sotsiaalmeedia kaudu;
 • muul viisil teie veebisaidi või rakenduse kasutuskogemuse kohandamiseks;
 • teie premeerimiseks (kas meie või kolmanda osapoole) preemia- või tunnustusprogrammi raames, millega võite liituda;
 • teie käest teabe saamiseks, sh teie antud tagasiside või vastatud küsitlused;
 • statistilise analüüsi tegemiseks selle kohta, kuidas meie veebisaite, rakendusi ja pakutavaid teenuseid kasutatakse, et parandada meie tegevuse kõiki aspekte;
 • meie ettevõtte õiguste (sh intellektuaalomandi) kaitsmiseks;
 • vaidluste lahendamiseks, tasude kogumiseks või probleemide tõrkeotsinguks;
 • meie kasutustingimuste jõustamiseks ja
 • muudel põhjustel, mida teile kogumise hetkel selgitatakse.
Kui teil on teie isikuandmete kogumise ja kasutamise õigusliku aluse kohta küsimusi või vajate lisateavet, võtke meiega ühendust selle isikuandmete kaitse korra lõpus olevate kontaktandmete kaudu.
Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?
Soovime, et tunneksite end meie veebiteenuste kaudu reisi korraldamisel kindlana ja teaksite, et kohustume kaitsma andmeid, mida me kogume. Kuigi veebiteenused ei suuda tagada täielikku turvalisust, oleme teie kohta kogutud ja töödeldud isikuandmete kaitsmiseks võtnud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed. Näiteks kasutame tundlike isikuandmete edastamiseks teie ja enda süsteemi vahel andmete krüptimist ning volitamata isikute andmetele juurdepääsu takistamiseks kasutame tulemüüre ning sissetunge tuvastavaid süsteeme. Peale selle võimaldatakse isikuandmetele ligipääsu ainult selleks volitatud töötajatele ja nad võivad kasutada seda ainult lubatud tööülesannete täitmiseks.
Rahvusvaheline andmeedastus
Teie isikuandmeid võidakse edastada teie elukohariigist väljapoole ning riikidesse, mis asuvad väljaspool EMP-d, ja neid seal töödelda. Neil riikidel võivad olla teie riigiga võrreldes teistsugused (ja mõnel juhul mitte nii kaitsvad) andmekaitseseadused.
Meie veebiteenuste serverid asuvad Ameerika Ühendriikides ning meie kontserni ettevõtted ja kolmandast osapoolest teenusepakkujad töötavad üle maailma. See tähendab, et teie isikuandmete kogumisel võime neid töödelda teistes riikides.
Oleme võtnud asjakohased kaitsemeetmed, et teie isikuandmed oleksid väljapoole EMP-d edastamisel kaitstud kooskõlas selle isikuandmete kaitse korraga. Meie kontserni ettevõtete vahelisi andmeedastusi reguleerib meie kontsernisisene leping, mis sisaldab Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud rangeid andmeedastustingimusi (nn lepingu tüüptingimused) ja mille kohaselt peavad kontserni kõik ettevõtted EMP-st pärit isikuandmete töötlemisel neid kaitsma kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitseseadustega.
Me tagame, et meie kolmandast osapoolest teenusepakkujad, kellele andmed edastatakse, on teie isikuandmete kaitsmiseks võtnud asjakohased turvameetmed. Piisava andmekaitse kriteeriumiks võivad olla: i) piisava andmekaitse tasemega riik, st riik, mille andmekaitse eeskirjad on Euroopa Komisjon hinnangul Euroopa Liidu omadega sarnased; ii) lepingu tüüptingimused või iii) ELi-USA ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield.
Andmete säilitamine
Me säilitame teilt kogutud isikuandmeid juhul, kui meil on selleks jätkuv õigustatud ärivajadus (näiteks teile soovitud teenuse pakkumiseks või kohaldatavate õiguslike, maksu- või aruandlusnõuete täitmiseks).
Kui meil ei ole teie isikuandmete töötlemiseks jätkuvat õigustatud ärivajadust, kustutame andmed või muudame need anonüümseks või kui see pole võimalik (näiteks juhul, kui teie isikuandmed on salvestatud varundusandmekogus), talletame teie isikuandmed turvaliselt ja kõrvaldame need igasugusest edasisest töötlemisest, kuni kustutamine on võimalik.
Kui kavatseme teie andmeid kasutada analüütikaks või pikaajaliseks suundumuste analüüsiks, muudame need anonüümseks või kasutame koondatud andmeid.
Teie andmetega seotud õigused
Oma kontaktandmetele pääsete ligi või saate neid uuendada meie veebiteenuste konto jaotises. Oma konto saate igal ajal inaktiveerida, võttes meiega ühendust klienditeenindusportaali link kaudu või allpool toodud e-posti aadressil. Pärast konto inaktiveerimist ei saa te sellesse sisse logida ega oma isikuandmetele ligi pääseda. Küll aga saate igal ajal luua uue konto. Kui soovite oma andmed kustutada, võtke meiega ühendust klienditeenindusportaali lingi või selle isikuandmete kaitse korra lõpus olevate kontaktandmete kaudu.
Kui soovite meiega ühendust võtta isikuandmete asjus, mis ei ole kuvatud teie kontol, saate seda teha selle isikuandmete kaitse korra lõpus olevate kontaktandmete kaudu.
Teie andmekaitsealased õigused
Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna resident, kehtivad teile järgmised andmekaitsealased õigused.
 • Kui soovite oma isikuandmetele ligi pääseda neid parandada, uuendada või nende kustutamist taotleda, võtke meiega ühendust klienditeenindusportaali lingi või selle isikuandmete kaitse korra lõpus olevate kontaktandmete kaudu.
 • Kui taotlete oma isikuandmetele juurdepääsu, kinnitame, kas meil on teie andmeid, ning anname teile nende koopia, selgitades, kuidas ja miks me neid andmeid töötleme, kui kaua neid säilitame ja millised õigused teil nendega seoses on.
 • Kui taotlete oma isikuandmete kustutamist, siis me kustutame need. Pange tähele, et peame säilitama andmed, mida meil on vaja oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks või seaduslike õiguste kehtestamiseks, kasutamiseks ja kaitsmiseks.
 • Teil on õigus oma isikuandmete töötlemist vaidlustada, paluda meil oma isikuandmete töötlemist piirata või nõuda nende ülekandmist. Nende õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust klienditeenindusportaali kaudu või selle isikuandmete kaitse korra lõpus olevate kontaktandmete kaudu.
 • Teil on õigus teile saadetud turundusteadetest igal ajal loobuda. Seda õigust saate kasutada, klõpsates teile saadetud turunduslikus e-kirjas oleval tellimuse tühistamise või loobumise lingil.
 • Kui oleme teie isikuandmeid kogunud ja töödelnud teie nõusolekul, saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda tehtud töötlemise seaduslikkust ega ka isikuandmete töötlemist, mis on tehtud muul õiguslikul alusel, mis ei põhine nõusolekul.
 • Teil on õigus oma isikuandmete meiepoolse kogumise ja kasutamise osas esitada kaebus andmekaitseasutusele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega. Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi ja teatud Euroopa-väliste riikide (sh Ameerika Ühendriigid ja Kanada) andmekaitseasutuste kontaktandmed on saadaval siin.
Kõige hõlpsam on taotlusi esitada meie klienditeenindusportaali kaudu, mille lingi leiate selle isikuandmete kaitse korra lõpus olevast jaotisest „Kuidas meiega ühendust võtta?”.
Me vastame kõigile taotlustele, mis on saadud isikutelt, kes soovivad kohaldatavate andmekaitseseadustega kooskõlas oma andmekaitsealaseid õigusi kasutada.
Kohandatud reklaamide kuvamine
Selle veebisaidi kaudu kogutud andmed, mille abil teile asjakohast reklaami pakutakse.
Oleme võtnud endale kohustuse pakkuda teile asjakohast sisu ja teavet. Selleks võime küpsiste ja muude tehnoloogiate kaudu koguda teie reisimisega seotud otsingute teavet, näiteks seda, kas otsite lende või hotelle. Seda teavet kasutame koos teie kohta kogutud muude andmetega, et pakkuda teile oma veebisaidil, internetis ja muudel teie kasutatavatel seadmetel teile asjakohaseid reklaame. Näiteks kui otsite veebisaidilt Londoni kinnisvara, võite sellel või muul külastatud veebisaidil näha reklaami Londoni reisipaketi kohta.
Pange tähele, et muudel veebisaitidel reklaamide pakkumiseks ei kombineeri me isikuandmetega (nt e-posti aadress) teavet, mis me kogume teie sellel veebisaidil tehtud reisimisega seotud otsingute kohta. Samuti ei jaga me teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, et nad saaks teile reklaame pakkuda. Teil on võimalus loobuda kohandatud veebireklaamidest, mida te saate oma sellel veebisaidil tehtud reisimisega seotud otsingute põhjal. Lisateavet selle kohta, kuidas keelata oma andmete kasutamine kohandatud reklaamide eesmärgil, saate ühest järgmistelt veebisaitidelt:
 • http://www.youronlinechoices.eu/
 • http://youradchoices.ca/choices/
 • http://www.aboutads.info/choices/
 • http://optout.networkadvertising.org/
Pange tähele, et kui te ei soovi kohandatud reklaame saada, näete siiski veebireklaame, kuid need on üldisemad ja teile vähem asjakohased.
Äripartnerite ja reklaamivõrgustike kogutud andmed, mille abil teile olulist reklaami pakutakse.
Reklaame, mida sellel veebisaidil näete, pakume meie või meie teenusepakkujad. Samuti lubame kolmandatel osapooltel küpsiste ja muude tehnoloogiate abil koguda teavet teie veebitegevuste kohta. Need kolmandad osapooled on 1) äripartnerid, kes koguvad andmeid, kui meie veebisaidil mõnda nende reklaami vaatate või sellele vastate, ja 2) reklaamivõrgustikud, kes koguvad andmeid teie huvide kohta, kui vaatate mõnda nende paljudel eri veebisaitidel olevatest reklaamidest või vastate sellele. Nende kolmandate osapoolte kogutud andmeid kasutatakse teie iseloomuomaduste, huvide või eelistuste prognoosimiseks ning teile meie veebisaitidel ja internetis teie arvatavatele huvidele kohandatud reklaamide näitamiseks. Me ei luba nendel kolmandatel osapooltel oma veebisaidil teie isikuandmeid (nt e-posti aadress) koguda ega jaga teie isikuandmeid nendega.
Pange tähele, et meil ei ole juurdepääsu nendele kolmandate osapoolte küpsistele või muudele tehnoloogiatele (samuti ei ole meil nende üle kontrolli), mida nad võivad kasutada teie huvide kohta andmete kogumiseks, ning et nende kolmandate osapoolte andmete kogumis- ja kasutamisreeglitele see isikuandmete kaitse kord ei kehti. Mõned neist ettevõtetest kuuluvad võrgureklaami algatusse (Network Advertising Initiative), mis pakub selle liikmeteks olevatelt ettevõtetelt saadud reklaamist loobumise võimalust ühel platvormil. Lisateabe saamiseks klõpsake siia, siia ja siia.
Küpsistel põhinevate andmete vahetusega tegelevate ettevõtete kogutud andmed, mille abil teile asjakohaseid reklaame pakutakse.
Nagu muud veebiettevõtted, tegeleme ka meie küpsistel põhinevate andmete vahetusega, mille korral kogutakse küpsiste ja muude tehnoloogiate abil anonüümseid andmeid teie sirvimise kohta ning liigitatakse need eri teemadeks (nt reisimine). Neid teemasid jagatakse seejärel kolmandate osapooltega, sh reklaamifirmade ja reklaamivõrgustikega, et nad saaksid kohandada teie ilmsetele huvidele vastavaid reklaame. Me ei luba nendel kolmandatel osapooltel oma veebisaidil teie kohta isikuandmeid (nt e-posti aadress) koguda ega jaga teie isikuandmeid nendega. Lisateabe saamiseks küpsistel põhinevate andmete vahetuse kohta (sh selle kohta, kuidas teie arvutis olevate küpsistega seotud teemadele juurde pääseda ja kuidas nendes programmides osalemisest keelduda) klõpsake siin.
Signaal „Ära jälgi” ja muud sarnased funktsioonid
Mõned brauserid võivad edastada jälgimise keelamise märguandeid veebisaitidele, millega brauser suhtleb. Kuna eri brauserid kasutavad seda funktsiooni erinevalt, pole alati võimalik tuvastada, kas kasutajad soovivad neid märguandeid edastada või kas nad on nendest üldse teadlikud. Selle probleemiga tegelevad juhtivad veebistandardi organisatsioonid pole andnud lõplikku hinnangut, kuidas ja kas peaksid veebisaidid selliseid märguandeid arvestama. Praegu ei võta me nende märguannetega seoses meetmeid. Ühtse standardi kehtima hakkamise korral kavatseme märguannetele vastamise osas järgida standardit.
Selle dokumendi muudatused ja meiega ühenduse võtmine
Isikuandmete kaitse korra uuendused
Isikuandmete kaitse korda muudetakse vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega. Isikuandmete kaitse korra uuendamisel võtame teie teavitamiseks asjakohased meetmed, mis on vastavuses tehtud muudatuste olulisusega. Isikuandmete kaitse korra oluliste muudatuste korral küsime teie nõusolekut, kui seda nõuavad kohaldatavad andmekaitseseadused.
Isikuandmete kaitse korra viimase uuendamiskuupäeva leiate dokumendi ülaosas fraasi „Viimati uuendatud” järel.
Kui teil on küsimusi isikuandmete kaitse korra muudatuste kohta, võtke meiega ühendust klienditeenindusportaali või allpool esitatud kontaktandmete kaudu.
Võtke meiega ühendust
Kui teil on oma isikuandmete kasutamise kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust klienditeenindusportaali privaatsuse jaotise kaudu siin või e-posti teel aadressil klienditeenindus@hotels.com või helistades meie klienditeenindusele numbril 800 004 4466.
Teie isikuandmete vastutav töötleja on Hotels.com, L.P. USA. Vastutava töötlejaga saate ühendust võtta ülaltoodud kontaktandmete kaudu, märkides sõnumisse „Vastutav töötleja: Hotels.com.”
Meie ELi esindaja on WWTE Travel Ltd, Iirimaa ja esindajaga saate ühendust võtta klienditeenindusportaali kaudu siin või ülal esitatud e-posti aadressil, märkides sõnumisse „Privaatsusmeeskond: WWTE”.