Andmekaitse kord

Prindi kõik osad

Allpool leiate ettevõtte Hotels.com kõige uuemad privaatsusega seotud reeglid, mis kehtivad kogu teabe kohta, mis kogutakse veebisaidi Hotels.com ja kõikide teiste Hotels.com kanalite kaudu, kaasa arvatud Hotels.com mobiili- ja tahvelarvutirakendused ja kõik rakendused sotsiaalmeedias ja teistel veebisaitidel (edaspidi "rakendus"), mille haldaja on Hotels.com, L.P. 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA (“Hotels.com”, “meie” või “meie ettevõte”).


Me mõistame, et interneti teel majutuse broneerimine eeldab teie suurt usaldust. Me hindame teie usaldust kõrgelt ja peame teie isikuandmete turvet ja konfidentsiaalsuse tagamist äärmiselt tähtsaks. Soovitame käesolevate reeglitegahoolikalt tutvuda.


•    Mis laadi teavet teilt kogutakse
•    Kuidas me teie teavet kasutame
•    Kellele me teie teavet edastame
•    Kuidas teie kohta käivat teavet näha ja/või muuta
•    Teie võimalused teabe kogumist ja kasutamist mõjutada
•    Küpsised ja teised tehnilised lahendused
•    Hotels.com mobiili- ja tahvelarvutirakenduste kasutamine
•    Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus
•    Laste isikuandmed
•    Välislingid
•    Isikuandmete ülekanne teise riiki
•    Andmekaitse korra muutmine
•    Meie kontaktandmed


Mis laadi teavet teilt kogutakse


Üldosa. Kogu teie poolt meie veebisaidi või mis tahes teise kanali kaudu, kaasa arvatud kõigi rakenduste kaudu esitatud teave kuulub säilitamisele. See hõlmab muu hulgas isiku tuvastamist võimaldavat teavet (“isikuandmed”) nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, postiaadress ja e-posti aadress ning makseandmed (näiteks maksekaardi number, kaardiomaniku nimi ja kaardi aegumistähtaeg). Samuti võidakse teilt paluda teavet hotellituba puudutavate eelistuste kohta ja osalemise kohta lennufirmade ning autorendiettevõtete püsikliendiprogrammides. Teabe esitamisest on võimalik loobuda, kuid enamasti läheb sedalaadi andmeid tarvis kas hotellimajutuse broneerimiseks, kasutajaks registreerumiseks, reisiteenuste broneerimiseks, kliendiprofiili loomiseks, küsitluses, võistluses või loteriis osalemiseks, meile küsimuste esitamiseks või meie veebisaidil või mis tahes teise rakenduse kaudu muude tehingute sooritamiseks.


Reisikaaslaste andmed. Kui teie broneering veebisaidi või mis tahes rakenduse kaudu puudutab teisi isikuid peale teie, siis tuleb meile esitada ka nende isikuandmed ja reisiteenuseid puudutavad eelistused. Enne teiste isikute reisieelistuste ja isikuandmete esitamist on vajalik nende isikute nõusolek, sest sedalaadi teabele ligipääs ja selle muutmine on võimalik ainult teie kliendikonto kaudu.


Teistest allikatest hangitud teave. Samuti võib meie ettevõte aeg-ajalt hankida isikuandmeid ja muud teie isikuga seotud teavet seadusega lubatud viisidel oma sidus- ja partnerettevõtetelt ja mõnelt kolmandalt osapoolelt, ning lisada neid teie konto andmebaasi. Sedalaadi teabe hulka kuuluvad näiteks aadressi muudatused, ostude ajalugu ja geodemograafiline teave. Automaatselt kogutav teave. Selle veebisaidi külastamisel kogutakse automaatselt mõningaid andmeid teie arvuti kohta. Näiteks salvestatakse teie IP-aadress, veebibrauseri tarkvara tüüp (nt Firefox, Safari, Internet Explorer) ja suunanud veebisait. Lisaks võidakse koguda teavet teie toimingute kohta internetis nagu vaadatud reisipakkumised ja tehtud broneeringud. Sedalaadi automaatset andmekogumist teostatakse teie isikupärasemaks teenindamiseks ja pettuste tõkestamiseks. Lisateavet leiate alajaotusest "Küpsised ja teised tehnilised lahendused".


Sotsiaalmeedia. Kui te kasutate Hotels.com pakutavaid sotsiaalmeediafunktsioone kas veebisaidil, mõnes meie rakenduses või sotsiaalmeedia keskkonnas, võime hankida teie kohta teavet sotsiaalmeedia haldajatelt vastavalt nende andmekaitse reeglitele. Näiteks pakume võimalust luua kliendikonto, kasutades funktsiooni "Seo Facebookiga", mis võimaldab meie veebisaidile sisse logida Facebooki kasutajatunnustega, ilma et peaksite konto loomiseks eraldi nõutavaid andmeid sisestama. Sedalaadi sotsiaalmeediafunktsioonide kasutamise korral võime hankida teie kohta andmeid nagu nimi, foto, sugu, sünniaeg, e-posti aadress, kodulinn või -piirkond ja teisi andmeid, mille te olete oma sotsiaalmeedia kontol avalikustanud. Kui teie ja teie sõprade privaatsusseaded võimaldavad, võime isikupärastatud sisu pakkumise eesmärgil hankida teie poolt sotsiaalmeedia haldajatele esitatud teavet teie füüsilise asukoha kohta ("asukohateave"). NB! Asukohateavet võidakse vastavalt teie sotsiaalmeedia haldaja privaatsusseadetele jagada sotsiaalmeedias ka teie sõpradega. Samuti võime sotsiaalmeedia haldajatelt hankida teavet nende veebisaitidel oleva meie rakenduse kasutamise kohta teie poolt.


Kuidas me teie teavet kasutamine


Konfidentsiaalseid makseandmeid (kaardiomaniku nimi, maksekaardi number ja aegumistähtaeg) kasutatakse broneeringute teostamiseks meie veebisaidil või meie rakenduste kaudu. Teie nõusolekul kasutame muud teiega seotud teavet järgnevatel eesmärkidel: teie tellitud toodete ja teenuste kättetoimetamine; broneeringu kinnituste ja muudatuste saatmine teile; teie konto haldamine, sealhulgas arveldamine ja meeldetuletuste edastamine; teiega suhtlemine, teie küsimustele ja ettepanekutele vastamine; meie toodete, teenuste, veebisaidi ja rakenduste kasutatavuse mõõtmine ja tootearendus; teie teavitamine eripakkumistest ja teid huvitada võivatest toodetest ja teenustest; teile sellel veebisaidil või rakenduste kaudu pakutava teeninduse isikupärastamine; teie premeerimine preemia- ja kliendiprogrammide raames, millega olete liitunud; teilt teabe hankimine näiteks küsitluste teel; vaidluste lahendamine, tasude kogumine ja probleemide väljaselgitamine; võimalike keelatud ja ebaseaduslike tegevuste ärahoidmine; kasutustingimuste järgimise kindlustamine ja samuti muudel juhtudel, millest teid teavitatakse vastava teenuse osutamise käigus.


E-post. Meie soov on muuta meie veebisaidil ja rakenduste kaudu pakutavad majutusteenused võimalikult kättesaadavaks. Selleks saadame teile e-kirju hotelle puudutava teabega, juhul kui olete nõustunud meie turundusmaterjalide saatmisega oma e-posti aadressile. Seadusega ette nähtud juhtudel järgime kohustust võimaldada teil selliste turundusmaterjalide saamisest loobuda. Näiteks kui sirvite meie veebisaidil New Yorgis asuvaid hotelle, kuid ei broneeri, võime teile saata e-kirja New Yorgi hotellide sooduspakkumistega. Meie hinnangul sisaldavad sedalaadi e-kirjad kasulikku teavet meie veebisaidil ja rakenduste kaudu saadaolevate majutusteemaliste eripakkumiste kohta. Olgu rõhutatud, et igas meie e-kirjas osutatakse võimalusele meie e-postist loobuda.
Lisateavet leiate alajaotusest "Teie võimalused teabe kogumist ja kasutamist mõjutada".


Kellele me teie teavet edastame


Teie nõusolekul võime edastada teid puudutavat teavet järgmistele äriühingutele ja organisatsioonidele:


•    Teenusepakkujad nagu hotellid, lennufirmad, autorendi- ja puhkemajandusettevõtted, kes on seotud teie broneeringute teenindamisega. Kõikidest kolmandate osapoolte osutatavatest teenustest klienti teavitatakse selgesõnaliselt. Sellega seoses soovitame teil tutvuda kõigi teenusepakkujate andmekaitse reeglitega, kelle tooteid ja teenuseid te sellel veebisaidil ja meie rakeduste kaudu tellite. NB! Need tarnijad võivad vajaduse korral võtta teiega ühendust, et hankida teie kohta lisateavet, teenindada teie broneeringut või vastata teie esitatud arvustustele. Kuigi me võime edastada majutusasutustele anonüümseid arvustuste tekste, ei edasta me arvustuste autorite nime ega kontaktandmeid (v.a juhul, kui olete andnud meile selleks selgesõnalise loa). Me ei võta vastutust juhtude eest, kui hotell tuvastab arvustuse sisu põhjal teie isiku ja võtab teiega omal algatusel ühendust.
•    Meiega mitte seotud ettevõtted, kes osutavad teenuseid või tegutsevad meie ülesandel näiteks maksekaardiarvelduste, kommertsanalüüsi, turunduse, kliendiküsitluste ja loteriide levitamise ning pettuste tõkestamise eesmärgil. Samuti võime volitada meiega mitte seotud ettevõtteid koguma meie ülesandel teavet näiteks siis, kui see on vajalik meie veebisaidi või rakenduste funktsioonide käivitamiseks või teie eelistusi arvestava internetireklaami kohaletoimetamiseks. Meiega mitte seotud ettevõttetel on juurdepääs andmetele ja nad tohivad neid koguda ainult ettenähtud ülesande piirides ning neil on keelatud edastada teavet kõrvalistele isikutele ja kasutada seda muul otstarbel. Samuti nõutakse neilt meie ettevõttes kehtivatest andmeturbe reeglitest kinnipidamist. NB! Need meiega mitte seotud teenusepakkujad võivad asuda riikides, mis alati ei paku teie isikuandmetele teie asukohariigiga võrdväärset kaitset. Küll aga püüame teilt kogutavat teavet omalt poolt turvata võimalikult rangete andmeturbe standardite alusel.
•    Partnerettevõtted, kellega koostöös me pakume tooteid ja teenuseid või kelle tooted ja teenused on saadaval meie veebisaidil või rakenduste kaudu. Teiste ettevõtete nimed on teie tellitavate toodete ja teenuste puhul alati nähtaval kas eraldiseisvana või koos meie ettevõtte nimega. Kui otsustate kasutada nimetatud lisateenuseid kasutada, võime vastavatele partnerettevõtetele edastada teid puudutavat teavet, sh isikuandmeid. NB! Meil puudub võimalus otseselt mõjutada iseseisvate partnerettevõtete andmekaitsetegevusi.
•    Suunavad veebisaidid. Kui sattusite meie veebisaidile mõnelt teiselt saidilt (nt klõpsates mõnel teisel veebilehel meile suunavat linki), siis võime edastada osa teie kohta käivat teavet suunavale veebisaidile. Soovitame teil tutvuda kõikide suunavate veebisaitide privaatsust puudutavate reeglitega.
•    Kontserni ettevõtted. Me võime edastada teie isikuandmeid oma sidusettevõtetele Expedia, Inc. grupis, kelle loetelu leiate siit: expediainc.com. Teie nõusolekul teabe edastamine võimaldab pakkuda teile meie hinnangul teid huvitada võivat reisimisega seotud ja muud sarnast teavet toodete ja teenuste kohta. Teie andmete osas, millele meie emaettevõttel ja sidusettevõtetel on ligipääs, järgitakse vähemalt sama ranget korda kui on kirjeldatud käesolevates andmekaitse reeglites. Samuti järgivad need ettevõtted reklaamkampaaniate kohta kehtestatud seadusi ja igal juhul võimaldavad igas teile reklaami eesmärgil saadetavas e-kirjas loobuda sedalaadi e-postist.
•    Sotsiaalmeedia haldajad. Teatud Hotels.com sotsiaalmeediafunktsioonide kasutamisel meie veebisaidil või rakenduste kaudu edastate ühtlasi teavet sotsiaalmeedia haldajale (nt Facebook), kusjuures teie edastatud teabega ümberkäimist reguleerib nimetatud ettevõtte privaatsusreeglistik (mis võib lubada meile ligipääsu sellele teabele sotsiaalmeedia kaudu). Sotsiaalmeedia haldajad võivad võimaldada oma klientidel isiklikke privaatsusseadeid muuta. Lisateabe saamiseks tutvuge vastava sotsiaalmeedia haldaja privaatsust puudutavate reeglitega. Kui te seote oma Hotels.com konto sotsiaalmeediaga (näiteks funktsiooni "Seo Facebookiga" kasutades), siis võime edastada nimetatud sotsiaalmeedia haldajale teavet teie tegevuse kohta veebisaidil Hotels.com, näiteks teie teenitud Hotels.com™ Rewards preemiate ja teie poolt Hotels.com veebisaidil esitatud hotelliarvustuste kohta. Sedalaadi teave võidakse sotsiaalmeedias avalikustada. Sotsiaalmeedia keskkonnas kättesaadavaks tehtud teave on sel juhul seotud teie sotsiaalmeedia kontoga, mille olete eelnevalt sidunud oma Hotels.com kontoga. Sedalaadi teabe automaatset avalikustamist on võimalik keelata antud sotsiaalmeedia haldaja veebilehel oma privaatsusseadeid muutes. Me ei avalda sotsiaalmeedia haldajatele teie Hotels.com konto numbrit ega konto andmeid. Kui seote oma Hotels.com konto sotsiaalmeediaga, võime edastada teie sotsiaalmeedia kasutajanime ja foto teistele Hotels.com klientidele. Sedalaadi teabe edastamist on võimalik keelata antud sotsiaalmeedia haldaja veebilehel oma privaatsusseadeid muutes.


Samuti võime teie teavet edastada järgmistel juhtudel:


•    täitemenetluse või kohtuprotsessi käigus, meie seadusjärgsete õiguste kehtestamiseks, meie vastu suunatud juriidiliste nõuete menetlemisel ja muudel seadusega ette nähtud juhtudel. Sellistel juhtudel jätame endale õiguse kasutada või kasutamata jätta kõiki seadusega ette nähtud võimalusi ja õigusi.
•    Kui see on meie hinnangul vajalik seadusevastaste tegevuste või oletatavate seadusevastaste tegevuste ärahoidmiseks, meie ettevõtte, veebisaidi või rakenduste, samuti klientide ja teiste isikute õiguste, vara ja ohutuse kaitseks või tulenevalt meie teenuste kasutustingimustest ja teistest lepetest.
•    Seoses äriõiguslike toimingutega, nt ettevõtte jagunemise, liitmise, konsolideerimise või varade müügiga või ebatõenäolisel juhul pankrotiga.


Kõikidel teistel juhtudel teavitatakse teid isikuandmete edastamisest kolmandate isikutele ja teil on võimalus selliste andmete edastamine keelata. Samuti võidakse edastada koond- või anonüümteavet kolmandatele isikutele nagu reklaamiettevõtted ja investorid. Näiteks võime avaldada reklaamiettevõttele veebisaidi külastajate arvu või populaarsemate hotellide või reisisihtkohtade nimed. See teave ei sisalda isikuandmeid ja seda kasutatakse teile huvi pakkuda võiva veebisisu ja teenuste arendamiseks.


Kuidas teie kohta käivat teavet näha ja/või muuta


Oma kontaktandmeid saate vaadata ja muuta selle veebisaidi alajaotises “Teie konto”. Kui soovite oma konto sulgeda, saate meiega ühendust võtta allpool toodud e-posti aadressil. NB! Pärast konto sulgemist kaotate võimaluse sisse logida ja ligipääsu oma isikuandmetele. Küll aga saate igal ajal luua uue konto.


Sellel veebisaidil või mis tahes rakenduse kaudu meile oma isikuandmeid esitades nõustute nende andmete säilitamise võimalusega. Kontoga seotud andmete töötlemist võidakse jätkata ka konto sulgemise järel ettevõtte õiguspärastes huvides, seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja arhiivinduslikul ning analüütilisel otstarbel. Lubamatu ligipääsu tõkestamiseks kontoga seotud andmetele kasutame tunnustatud tehnilisi lahendusi.


Kui teil ei ole kasutajakontot või soovite meiega ühendust võtta seoses kontol mitte leiduvate isikuandmetega, võite teha ettepaneku teid puudutava teabe muutmiseks või kustutamiseks, kirjutades allpool toodud e-postiaadressil. Lisaks saate meiega allpool toodud e-postiaadressil ühendust võtta, kui soovite selgitusi teie teabe käitlemise osas, samuti võite tagasi võtta käesoleva andmekaitse korraga nõustumisel antud nõusoleku teie teabe käitlemiseks.


Teie võimalused teabe kogumist ja kasutamist mõjutada


•    Nagu ülal öeldud, võite ka meile igasuguste andmete esitamisest keelduda, kuid sedalaadi teavet võib vaja minna hotellimajutuse broneerimisel või mõnede selle veebisaidi või rakenduste funktsioonide kasutamiseks.
•    Samuti saate ülal kirjeldatud viisil teavet lisada või muuta ning oma konto sulgeda.
•    Kasutajaks registreerudes saate valida, kas soovite saada meilt e-kirju eripakkumiste ning teiste teenusepakkujate toodete ja teenuste teemal. Registreeritud kasutajana saate oma eelistust alati muuta alajaotises “Suhtluse valikud”. Olenemata sellest, kas olete registreeritud kasutaja või mitte, pakutakse teile kõikides e-posti teel saadetud reklaamkirjades võimalust selliste kirjade saamisest keelduda. NB! Jätame endale õiguse saata teile muud teavet, sh tellitud teenuseid puudutavaid sõnumeid ja teie konto või toimingutega seotud teateid, mille saamisest ei ole võimalust keelduda.
•    Meie veebisaidil ja rakenduste kaudu võidakse teile pakkuda võimalust jätta meile ome telefoninumber ja tellida broneeringu kinnitus mobiiltelefonile.


Küpsised ja teised tehnilised lahendused


Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse enamiku veebilehtede külastamisel. Küpsised ei võimalda isikuid tuvastada ega kujuta endast arvutile ega mobiilseadmele mingit ohtu. Veebisaidid kasutavad neid teenuste arendamiseks, veebisaidi üldist kvaliteeti parandada võimaldava analüüsi otstarbel ja teile huvi pakkuvate reisisihtkohtade väljaselgitamiseks, et arvestada suunatud reklaami puhul teie eelistustega.


Näiteks kasutame oma saidil küpsiseid selleks, et te ei peaks sisselogimisel iga kord sisestama oma kasutajatunnust. Teist tüüpi küpsised näitavad meile, mis teid meie veebisaidil huvitas ja mis jättis ükskõikseks, et võiksime teile järgmisel külastuskorral pakkuda just teile sobivat ja olulist teavet. Sarnaselt meile kasutab osa meie partnereid küpsiseid ka selleks, et jälgida saidil oleva reklaami tõhusust ja seda, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad.


Lisateavet küpsiste kohta, mida meie ja meie partnerid sellel veebisaidil kasutame, leiate meie küpsiste kasutamise korrast. Kui teil on küsimusi küpsiste või muude tehniliste lahenduste kohta meie veebisaidil, täitke meie küsimuste ja tagasiside ankeet ning me teeme kõik endast oleneva, et aidata.


Hotels.com mobiili- ja tahvelarvutirakenduste (mobiilirakendused) kasutamine


Hotels.com mobiilirakenduse kasutajatelt kogutakse teavet ja seda kasutatakse samamoodi ja samal otstarbel nagu meie veebisaidi kasutajate andmeid.


Mobiilirakenduste kasutajatelt kogutakse automaatselt veel mõningat lisateavet. Täpsemalt kogume järgnevat teavet.


•    Teave selle kohta, milliseid mobiilirakenduse funktsioone te kasutate. See võimaldab meil välja selgitada, millised mobiilirakenduse võimalused meie kliente rohkem huvitavad, ja mobiilirakendust vastavalt täiustada ja pidevalt edasi arendada. Sel otstarbel kogutav teave ei võimalda otseselt isikuid tuvastada.
•    Kõik mobiilirakendused saadavad meile ka mobiilseadme identifitseerimiskoodi (ehk "UID"), mis on teie mobiilseadet tuvastada võimaldav unikaalne numbrite ja tähtede jada. Seda koodi edastamist kasutatakse ainult mobiilirakenduse esmakordsel avamisel, et meil oleks võimalik mõõta meie reklaamvõrgustike paigaldatud reklaamribade ja muude turundusfunktsioonide klõpsamiste ja allalaadimiste arvu.
•    Mobiilirakenduse funktsiooni "Hotellid sinu lähedal" avamisel kasutame teie mobiilseadme GPSi või teiste geolokatsioonisaatjate edastatud asukohateavet teie lähikonnas paiknevate hotellide kuvamiseks. Asukohateavet kogutakse ainult juhul, kui klõpsate vastaval nupul oma asukoha lähedal olevate hotellide vaatamiseks, samuti on võimalik asukohateabe edastamine igal ajal telefoni seadete menüü kaudu peatada.
•    Kõik mobiilirakendused saadavad meile ka veateavet neil juhtudel, kui rakendus "hangub" või töötamast lakkab. See võimaldab meil uurida tõrke põhjusi ja parandada rakenduste tulevaste versioonide stabiilsust. Sedalaadi veateabe hulka kuulub ka teave mobiilseadme tüübi ja margi kohta, UID, vea ilmnemise kellaaeg, kasutatud funktsioon ja rakenduse olek vea ilmnemise hetkel. Seda teavet kasutatakse ainult vea põhjuste uurimiseks ja tõrgete kõrvaldamiseks.


Teil on alati võimalik määrata, millist teavet lubate mobiilirakendusel meile edastada. Seda saate teha mobiilirakenduse seadete menüüs või mobiilseadme menüüs vastavaid seadeid muutes. Samuti võite soovi korral mobiilirakenduse oma mobiilseadmest kustutada ja kasutada meie teenuseid veebisaidil.


Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus


Meie soov on, et selle veebisaidi ja rakenduste kasutamine majutusteenuste tellimiseks tagaks teile meelerahu, seetõttu suhtume kogutud andmete turvamisse äärmiselt hoolikalt. Kuigi ükski veebisait ega rakendus ei saa tagada absoluutset turvalisust, oleme rakendanud ajakohased halduslikud, tehnilised ja füüsilised turvameetmed meile esitatud isikuandmete kaitseks. Näiteks võimaldatakse isikuandmetele ligipääsu ainult selleks volitatud töötajatele, kes võivad kasutada neid andmeid ainult ette nähtud ärilisel otstarbel. Lisaks kasutame tundlike isikuandmete edastamiseks teie ja meie süsteemide vahel andmete krüptimist ning kõrvaliste isikute ligipääsu tõkestamiseks tulemüüre ning sissetungi tuvastavaid häiresüsteeme.


Laste isikuandmed


See veebisait on suunatud täiskasvanud klientidele. Ei veebisait ega ükski meie mobiilirakendus ei paku lastele suunatud teenuseid. Kui meile saab teatavaks, et alla 18aastane laps on esitanud meile mis tahes isikuandmeid ilma vanema või hooldaja nõusolekuta, kustutame nimetatud andmed kohe.


Välislingid


Kui sellelt veebisaidilt või mõne meie rakenduse kaudu suunatakse teid teistele veebisaitidele, siis pidage meeles, et nendel saitidel ei kehti käesolev andmekaitse kord. Soovitame teil nende veebisaitide isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise protseduuridega tutvumiseks tutvuda nende saitide privaatsust puudutavate reeglitega.


Isikuandmete ülekanne teise riiki


Kui te külastate meie veebisaiti või kasutate meie rakendusi väljaspool Ameerika Ühendriike, pidage meeles, et teie andmed võidakse üle kanda, neid säilitada ja töödelda Ameerika Ühendriikides, kus asuvad meie serverid ja keskandmebaas. Ameerika Ühendriikide ja teiste välisriikide andmekaitset puudutavad ja teised vastavad õigusaktid ei pruugi olla niisama põhjalikud kui teie asukohariigis, kuid me kinnitame teile, et me kanname hoolt teie privaatsuse eest. Meie teenuseid kasutades nõustute, et teie andmeid võidakse edastada meie ettevõtte siseselt ning käesolevates reeglites nimetatud kolmandatele osapooltele.


Andmekaitse korra muutmine


See andmekaitse kord võib muutuda. Olulistest muudatustest andmekaitse korras teavitame teid e-kirja teel teie esitatud e-posti aadressil või silmatorkavalt vormistatud teatega meie veebisaidil ja/või mobiilirakenduste kaudu.


Meie kontaktandmed


Kui teil on käesoleva andmekaitse korra (või majutuse planeerimise ja broneeringute) kohta küsimusi, saatke e-kiri või kirjutage meile.


E-post: klienditeenindus
Hotels.com L.P.
Attn: Privacy Office
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas, Texas 75240
USA


Käesolev andmekaitse kord kehtib alates 10.04.2015.